اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 4936

شناسه ملی: 14004998034

تاریخ ثبت: 1394/03/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 1 نفر

آدرس: تصفیه تهران خیابان شهید مطهری خیابان سرافراز کوچه پنجم پلاک 17 طبقه 2 واحد 4

کد پستی: 1587686115

تاریخ تاسیس: 1394/03/19

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/03/19:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/29:

آگهی انحلال شرکت کشت و صنعت صباشهر شهریار بامسیولیت محدود به شماره ثبت 4936 و شناسه ملی 140049XXXX4 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام و حسن گنجوحقیقی به شماره ملی 181670XXXX به عنوان مدیر تصفیه انتخاب و محل تصفیه: تهران خیابان شهید مطهری خیابان سرافراز کوچه پنجم پلاک 17 طبقه 2 واحد 4 کدپستی 158768XXXX تعیین گردید. ش 980429XXXX46311 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/19:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود کشت و صنعت صباشهر شهریار درتاریخ 19/03/1394 به شماره ثبت 4936 به شناسه ملی 140049XXXX4 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید محصولات کشاورزی (انواع میوه و صیفی جات و...) به صورت گلخانه ای. بسته بندی محصولات تولید شده و به طور کلی محصولات کشاورزی جهت عرضه به بازار داخلی و خارجی. واردات و صادرات. ارایه سیستم های آبیاری نوین (مکانیزه) جهت واحدهای تولیدی کشاورزی و کلیه فضاهای سبز. انعقاد قرار داد با شرکت ها و ارگان های دولتی، خصوصی و تعاونی. اخذ و اعطا نمایندگی داخلی و خارجی. شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی. شرکت در مزایده و مناقصه های داخلی و خارجی. انعقاد قرار داد با بانک ها و موسسات مالی اعتباری، اخذ تسهیلات بانکی و افتتاح حساب بانکی. سایر امور بازرگانی مجاز. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:: مرکز اصلی شرکت استان، شهرستان شهریار، صباشهر، قندیشاد غرب کانال محمدی دو پلاک جنوب شرکت گسترش پلاستیک انتهای کوچه بن بست کد پستی 335764XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 10000000 ریال نقدی می باشد می باشد. او لین مدیران شرکت: سعید عبید به شماره ملی 007061XXXX دارنده 100 . 000 ریال سهم الشرکه به سمت مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردید. ضمنا حمید رودافشانی به شماره ملی 007124XXXX دارنده 000/900/9 ریال میباشد دارندگان حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها وعقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهای همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ش 940319XXXX00806 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی