اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 27543

شناسه ملی: 10200356591

تاریخ ثبت: 1388/08/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/08/25

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/08/25:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 25/8/1388 تحت شماره 27543 و شناسه ملی 102003XXXX1 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 28/8/1388 از لحاظ امضای ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: گاز رسانی، انجام خدمات لوله کشی گاز و طراحی و نقشه کشی گاز منازل شرکتها ادارات، کارخانجات و سازمانها، انجام کلیه خدمات گاز رسانی، تاسیسات، اجرا و نظارت بر انواع پروژه های گاز رسانی، عقد قرارداد جهت تهیه و ارایه لوازم و تجهیزات لوله کشی و گاز رسانی، تامین نیروی انسانی و اکیپ مورد نیاز جهت اجرای انواع پروژه های گاز رسانی، صادرات واردات و ترخیص کلیه کالاهای مجاز و انجام کلیه امور مربوط به موارد فوق الذکر 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، عباسی سیلاب قوشخانه اول احمد آباد روبروی بنگاه سهندی 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ خانم سکینه علیزاده ترکداری بسمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ آقای علی ابری ترکداری بسمت عضو هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای علی ابری ترکداری بسمت مدیرعامل بمدت نامحدود انتخاب شدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چکها سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی