اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 7755

شناسه ملی: 14008020969

تاریخ ثبت: 1397/09/29

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1397/09/29

کد پستی: 4616112742

آدرس: استان مازندران ، شهرستان آمل ، بخش امامزاده عبدالله ، شهر امام زاده عبدالله ، کمربندی ، کوچه وصال هشتم ، خیابان وصال ، پلاک 0 ، طبقه اول

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/09/29:

5,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/29:

تاسیس شرکت سهامی خاص چشمه ساران مرمردشت لیتکوه درتاریخ 29/09/1397 به شماره ثبت 7755 به شناسه ملی 140080XXXX9 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت : ارایه خدمات راجع به آب رسانی و گاز رسانی و یا برق رسانی عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان مازندران ، شهرستان آمل ، بخش امامزاده عبدالله ، شهر امام زاده عبدالله، کمربندی ، کوچه وصال هشتم ، خیابان وصال ، پلاک 0 ، طبقه اول کدپستی 461611XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 5000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 50000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 5000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1873 مورخ 05/09/1397 نزد بانک اقتصاد شعبه آمل با کد 3331 پرداخت گردیده است اعضا هییت مدیره خانم راحله اخوان اسحق به شماره ملی 213033XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال خانم بتول پاکروان به شماره ملی 214096XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای حمیدرضا فضلی مقدم به شماره ملی 214324XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای وحید اسماعیل دخت به شماره ملی 214331XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضا اقای حمید رضا فضلی مقدم و راحله اخوان همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای علی فضلی مقدم به شماره ملی 206104XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم هاجر پاکروان به شماره ملی 214096XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی