اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 41218

شناسه ملی: 10380570827

تاریخ ثبت: 1389/12/15

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: 1 3 استان خراسان رضوی شهر مشهد بلوار فرامرز عباسی 33 رسالت 47

تاریخ تاسیس: 1389/12/15

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/12/15:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 15/12/89 تحت شماره 41218 و شناسه ملی 103805XXXX7 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 15/12/89 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار رسالت آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: انجام امور ساختمانی از پی تا بام، اجرا و نصب عملیات تاسیسات مکانیکی ـ لوله کشی ـ تعمیر و نگهداری ـ نصب و تجهیزات. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان خراسان رضوی ـ شهر مشهد بلوار فرامرز عباسی 33 ـ رسالت 47 ـ پلاک 32 ـ طبقه دوم 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 319/4075/51 مورخ 20/10/89 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای نیما امین الرعایا به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ خانم شیما مرادی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای مجید توانایی تمنایی به سمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای مجید توانایی تمنایی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مشترک مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 ـ اختیارت مدیرعامل: طبق اساسنامه 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای محسن فرزانه به عنوان بازرس اصلی. 2 ـ 8 ـ آقای رضا اسدی به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد ثبتی مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی