اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 28935

شناسه ملی: 10530410610

تاریخ ثبت: 1388/11/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: جدید استان فارس شهرستان شیراز بخش مرکزی شهر شیراز محله کوشکک خیابان اتحاد کوچه 99 اتحاد پلاک 0 طبقه همکف

کد پستی: 7159884891

تاریخ تاسیس: 1388/11/20

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/11/20:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی شیراز به آدرس جدید: استان فارس ـ شهرستان شیراز ـ بخش مرکزی ـ شهر شیراز ـ محله کوشکک ـ خیابان اتحاد ـ کوچه 99 اتحاد ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف کدپستی 715988XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 961228XXXX89325 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/11/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی شیراز به آدرس جدید: شهر شیرازـکوشککـ خیابان اتحاد کوچه 109 کدپستی 715978XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 931129XXXX88704 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/03/20:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 4/3/92 تصمیماتی بدین شرح اتخاذ گردید. 1 مرکز اصلی شرکت از آدرس فارس، مرودشت، خیابان انقلاب، خیابان مسجد الرسول، به آدرس جدید استان فارس، شیراز، چهار راه شریف آباد، خیابان اتحاد، نرسیده به کوچه اتحاد 83 کدپستی 715994XXXX تغییر یافت و ماده 3 اساسنامه اصلاح گردید. ش 434320XXXX110466XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک مرودشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 20/11/88 تحت شماره 28935 و شناسه ملی 105304XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 20/11/88 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: امور تجارت و بازرگانی خرید و فروش بازاریابی بسته بندی و توزیع انواع کالاهای مجاز ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور حق العمل کاری شناخت بررسی و معرفی بازارهای داخلی و خارجی انواع کالاهای مجاز سرمایه گذاری و مشارکت با کلیه افراد حقیقی و حقوقی در رابطه با موضوع شرکت صادرات و واردات کالاهای مجاز با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان فارس، شهر شیراز خیابان جهاد سازندگی خیابان سرو ناز کوچه 7 پلاک 70 . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ خانم رحیمه آزادی همت بسمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای سید مهدی آزادی همت بسمت عضو هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای سید مهدی آزادی همت بسمت مدیرعامل بمدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. مسیول ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی