اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 228

شناسه ملی: 10862117739

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی و هییت مدیره و مجمع عمومی فوق العاده شرکت در تاریخ 25/3/90 : 1 ـ آقای ایمان هادی جعفری از عضویت هییت مدیره و مدیرعاملی خارج گردید و با انتقال 1000 سهم خود به خانم الهام هادی جعفری از شرکت خارج گردید. 2 ـ خانم الهام هادی جعفری به عنوان مدیرعامل و رییس هییت مدیره و خانم مهشید غیاثوند به عنوان نایب رییس هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 3 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت اسناد و املاک پیشوا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی