اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1583

شناسه ملی: 14006492213

تاریخ ثبت: 1395/10/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 9571983902

آدرس: تربت جام خیابان المهدی ساختمان امین واحد 10

تاریخ تاسیس: 1395/10/23

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/10/23:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/23:

تاسیس شرکت سهامی خاص کشاورزی زراعت گستر صبا درتاریخ 23/10/1395 به شماره ثبت 1583 به شناسه ملی 140064XXXX3 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارایه کلیه خدمات فنی و مهندسی در زمینه کشاورزی و دامپروری اعم از: تولید و بسته بندی کودهای الی و شیمیایی، پخش نهادهای کشاورزی، فروش سم و کود، کلینیک گیاهپزشکی، برگزاری کلاسهای اموزشی و ترویجی در زمینه ی زراعی، باغی، گیاهپزشکی، گلخانه، تولید ورمی کمپوست، دامپروری و انجام صادرات و واردات نهاده های کشاورزی از قبیل: کود، سم، بذر، ادوات، انجام پروژه های ابیاری تحت فشار و توسعه و ترویج روشهای نوین و بهروری کشاورزی، مبارزه بیولوژیک و تولید محصول ارگانیک و سالم، انجام پروزه های تکثیر و پرورش شیلات اعم از گوشتی و زینتی، پرورش حشرات مفید علیه آفات مهم گلخانه پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تربت جام ـ خیابان المهدی ـ ساختمان امین ـ واحد 10 کدپستی 957198XXXX سرمایه شرکت:مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 که تعداد 0 سهم آن بی نام می باشد اولین مدیران: خانم سحر درویش رحیمی به شماره ملی 072024XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره خانم عزیزه کمال احمدی به شماره ملی 073177XXXX به سمت رییس هییت مدیره خانم سمیه علایی احمدی به شماره ملی 073232XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی و عادی و اداری با امضا منفرد مدیرعامل (سحر درویش رحیمی) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم حوریه بهادری به شماره ملی 072030XXXX به سمت بازرس علی البدل آقای جمشید شکوهی فر به شماره ملی 073176XXXX به سمت بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 951026XXXX77696 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت جام

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی