اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10980059380

تاریخ ثبت: 1389/10/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/10/14

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و شرکتنامه شرکت تعاونی کشاورزی ودامپروری ارمغان آوران راور که در تاریخ 14/10/89 ذیل شماره 286 دفتر ثبت شرکت های اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان راور با شناسه ملی 109800XXXX0 به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: 1 ـ موضوع شرکت: تولید محصولات کشاورزی (علوفه) و تولید شیر و گوشت 2 ـ مرکز اصلی شرکت: استان کرمان شهرستان راور شهرک آبکوهی کوچه شماره 41 3 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/500/10 ریال که مبلغ 000/500/3 ریال آن تادیه شده است. 5 ـ مدیران شرکت: آقای رمضان همتی به سمت مدیرعامل، خانم فاطمه محمدی به سمت رییس هییت مدیره، آقای اکبر شفیعی به سمت نایب رییس و خانم افسانه همتی به سمت منشی هییت مدیره انتخاب شدند. 6 ـ صاحبان امضا: کلیه اوراق، مدارک و چک ها با امضا مدیرعامل رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. 7 ـ بازرسان شرکت: آقای حبیب الله همتی به سمت بازرس اصلی و آقای ذبیح الله همتی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. معاون و مسیول ثبت شرکت های اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان راور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی