اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 62039

شناسه ملی: 14008193497

تاریخ ثبت: 1397/12/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 1 نفر

آدرس: استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان ، کاوه ، کوچه پارک جابر 1 ، خیابان جابر انصاری ، پلاک 68 ، طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1397/12/12

کد پستی: 8138983772

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/12/12:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/12:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود بازرگانی پردیس آروند آریایی درتاریخ 12/12/1397 به شماره ثبت 62039 به شناسه ملی 140081XXXX7 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: •خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. • شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی. • اعطای نمایندگی از شرکت های دولتی و خصوصی. •استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک ها و موسسه های مالی و اعتباری ایرانی و خارجی صرفا جهت تحقق اهداف شرکت. • عقد هرگونه قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی پس از کسب مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان، کاوه ، کوچه پارک جابر 1 ، خیابان جابر انصاری ، پلاک 68 ، طبقه همکف کدپستی 813898XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای اصغر روزبهانی به شماره ملی 005131XXXX دارنده 100000 ریال سهم الشرکه آقای سجاد روزبهانی به شماره ملی 127204XXXX دارنده 900000 ریال سهم الشرکه مدیرعامل آقای سجاد روزبهانی به شماره ملی 127204XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار کیمیای وطن جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 971212XXXX76826 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی