اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 279062

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/06/13

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/06/13

آدرس: استان تهران شهرستان تهران ، شادآباد خ بهاران ، بازار آهن

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/06/13:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 13/6/1385 تحت شماره 279062 در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: تهیه و توزیع و خرید و فروش ضایعات آهن و آلومینیوم. 2 - مرکز اصلی شرکت: استان تهران- شهرستان تهران، شادآباد خ بهاران، بازار آهن پ 300 3 - سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال 4 - مدیران شرکت: سیده زهرا خلیلی به سمت رییس هییت مدیره. سیدمصطفی محمدزاده به سمت عضو هییت مدیره. سیدمصطفی محمدزاده بسمت مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 5 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی