اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 754

شناسه ملی: 10861942051

تاریخ ثبت: 1389/02/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/02/30

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت حسابداری دانش پژوه آزادشهر (سهامی خاص) که در تاریخ 30/2/89 بشماره ثبت 754 و شناسه ملی 108619XXXX1 ـ در دفتر ثبت شرکتهای داخلی این اداره بثبت رسیده و خلاصه اظهارنامه و اساسنامه آن بشرح ذیل جهت ابلاغ عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار محلی آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: ارایه خدمات مالی و حسابداری. 2 ـ مدت شرکت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود خواهد بود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: استان گلستان، شهرستان آزادشهر، خ امام خمینی (ره) کوچه ولایت 4 (کوچه سروش) طبقه فوقانی پاساژ نودهی، کدپستی 16545 ـ 49619 . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال منقسم به دو هزار و پانصد سهم یکهزار ریالی بانام می باشد که نقداً طی گواهی شماره 177 مورخه 29/1/89 نزد بانک ملی مرکزی شعبه آزادشهر بحساب جاری 010672XXXX0004 ـ توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. 5 ـ مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضا دارند: خانم سلیل جعفری بسمت رییس هییت مدیره، خانم فاطمه شکی بسمت نایب رییس هییت مدیره، آقای علی سمیعی پاقلعه بسمت عضو اصلی هییت مدیره انتخاب شدند و خانم سلیل جعفری با حفظ سمت به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید. مقرر گردید کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات بامضای منفرد خانم سلیل جعفری مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر و سایر نامه ها و اوراق عادی بامضای خانم سلیل جعفری مدیرعامل و یا آقای علی سمیعی پاقلعه عضو اصلی هییت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. 6 ـ بازرسان شرکت: آقای ابوالفضل نودهی فرزند رحمت اله به عنوان بازرس اصلی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. 7 ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک آزادشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی