اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3677

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/09/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/09/24

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت فنی خدماتی خوش کیا بابل (سهامی خاص) که در تاریخ 24/9/84 تحت شماره 3677 در دفتر ثبت شرکتهای این اداره به ثبت رسیده است و در تاریخ 27/9/84 تکمیل امضا گردیده است جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - نام شرکت: شرکت فنی خدماتی خوش کیا بابل (سهامی خاص) 2 - موضوع شرکت: تهیه و توزیع و فروش قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات و خودروهای سبک و سنگین، اخذ نمایندگی از و دادن نمایندگی خدمات پس از فروش خودروها و ماشین آلات و لوازم یدکی مربوطه به شرکتهای خصوصی و دولتی و بقیه طبق ماده 2 اساسنامه پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح 3 - مرکز اصلی شرکت: مازندران، بابل، خیابان مدرس، پشت پاساژ مولانا، ساختمان ونیز، طبقه سوم، تلفن 3224675 4 - مدت تشکیل شرکت: از تاریخ ثبت شرکت به مدت نامحدود می باشد. 5 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم با نام ده هزار ریالی که مبلغ یک میلیون ریال برابر گواهی شماره 531 - 23/9/84 بانک ملت، شعبه مدرس بابل، به حساب جاری 3/816416 شرکت واریز گردید. 6 - آقایان هرمز جعفرزاده عمران، علی قاسمی نژاد و خانم کلثوم اکبرپور گوری به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شده اند. 7 - آقایان بیژن حبیب زاده و فاطمه صباغ سماکوش به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیده اند. 8 - روزنامه همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 9 - برابر صورتجلسه مورخ 26/8/84 هییت مدیره شرکت آقای هرمز جعفرزاده عمران به سمت رییس هییت مدیره و خانم کلثوم اکبرپور گوری به سمت نایب رییس و آقای علی قاسمی نژاد به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره شرکت انتخاب و مقرر گردیده است که کلیه اوراق و اسناد و قراردادهای تعهدآور شرکت (چک، سفته، بروات) و عقود اسلامی و سایر نامه های اداری با امضای ثابت مدیرعامل (علی قاسمی نژاد) و یکی از اعضای هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. رییس ثبت و اسناد و املاک بابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی