اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 403230

شناسه ملی: 10320531431

تاریخ ثبت: 1390/02/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: تهران شهر تهران آزادی خیابان شهید رسول زارع کوچه فاتح پلاک 20 طبقه سوم

کد پستی: 1313633419

تاریخ تاسیس: 1390/02/12

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/02/12:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای ایلیا پرسیاری به شماره ملی 287223XXXX به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد و نشانی محل تصفیه به آدرس: تهران شهر تهران-آزادی-خیابان شهید رسول زارع-کوچه فاتح-پلاک 20 -طبقه سوم- کدپستی: 131363XXXX تعیین گردید . پ 960425XXXX82338 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 12/02/1390 تحت شماره 403230 و شناسه ملی 103205XXXX1 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 12/02/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: ارایه کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی خرید فروش واردات و صادرات کلیه اقلام بازرگانی اخذ وام اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی طرح نظارت فنی مشاوره و محاسبه و اجرای کلیه پروژه های تجهیزات و تاسیسات نفت گاز پتروشیمی و پالایشگاهی و اجرای کلیه پروژه های صنعتی و کشاورزی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی مشارکت و سرمایه گذاری در کلیه پروژه های صنعتی اخذ و اعطای نمایندگی های داخلی و خارجی ترخیص کالا از گمرکات کشور انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی طرح محاسبه نظارت فنی و اجرا کلیه پروژه های عمرانی و ساختمانی و راه سازی و مشارکت در ساخت و احداث کارخانجات صنعتی. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت : 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران خ اشرفی اصفهانی بالاتر از پل همت نبش گلستان شرقی ساختمان قصر ط اول شماره 3 ـ کدپستی 146961XXXX 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال می باشد.. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ خانم حمیرا تابانی به شماره ملی 287175XXXX به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای عبدالقادر پرسیاری به شماره ملی 287223XXXX به سمت عضو هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای عبدالقادر پرسیاری به شماره ملی 287223XXXX به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی