اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 5676

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: استان گلستان گنبد کاووس خ سبلان بین کوچه 7 و 9

کد پستی: 4971855848

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده (نقل و انتقال سهام و الحاق موضوع) و عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 4/5/91 و صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده (تغییر محل شرکت) مورخ 9/5/91 منضم بنامه وارده شماره 18120 مورخ 1/5/91 این اداره در شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 اعضای هییت مدیره از 4 نفر به 3 نفر کاهش یافت و در نتیجه ماده 31 اصلاح گردید. 2 به موضوع شرکت عبارت: (دربر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به بندها، سدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی و تونلهای آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، تاسیس ات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب بزرگ، خطوط انتقال آب، ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب بزرگ، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانالهای انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی، سازه های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات ساختمانی (سیویل) تصفیه خانه های آب و فاضلاب و نظایر آن، رشته آب شامل سه زیر رشته: سازه های دریایی، سدسازی و تاسیس ات مربوطه، خطوط انتقال آب و شبکه های آب و فاضلاب، خطوط انتقال گاز، فاضلاب و آب (شهری و روستایی) میباشد. دربر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راههای اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزادراه ها، راههای ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پلها، راههای زیرزمینی، و سیستمهای حمل و نقل (تهیه نصب نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی و نظایر آن. دربر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تاسیس ات مکانیکی و هیدرو مکانیکی سدها، سیستمهای سرد کننده ساختمان، تاسیس ات و تجهیزات ساختمان (آب گاز برق و فاضلاب) انتقال زباله، تاسیس ات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب کوچک، وسایل انتقال (آسانسور و پله برقی و...) سیستمهای خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه، سیستمهای ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی (سند بلاست) حفاظت کاتودی، پوشش (لاینیگ) و ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب کوچک و نظایر آن، دربر گیرنده امور پیمانکاری در زمینه جنگلداری، درختکاری، بهسازی و اصلاح اراضی، آبخیزداری و آبخوان داری، مالچ پاشی، تثبیت شن روان، عملیات به زراعی، کاشت و برداشت محصولات عمده و استراتژیک، مرتع داری و ایجاد مراتع دست کاشت، ایجاد فضای سبز و نگهداری آن، امور دامپروری شامل (طیور، گاوداری، زنبورداری، و گوسفندداری) شیلات و آبزیان و نظایر آن.) الحاق گردید و در نتیجه ماده 2 اساسنامه اصلاح گردید. 3 آدرس شرکت از محل قبلی استان گلستان، گنبد کاووس، خ سبلان، بین کوچه 7 و 9 کدپستی 497185XXXX به آدرس جدید استان سمنان، شاهرود، خ تهران، خ نادر، جنب سوپر قاضی کدپستی 361648XXXX انتقال یافت و در نتیجه ماده 4 اساسنامه اصلاح گردید. 4 صورتهای مالی و تراز مالی سال 1390 بتصویب مجمع رسید. 5 آقای مشدقلی مفید کوچک به سمت بازرس اصلی، خانم طیبه مومنی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. 6 آقای احسان قاضی به سمت رییس هییت مدیره آقای مرتضی قاضی به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل ، آقای حسن بدری به سمت عضو اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 7 مقرر گردید کلیه اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار و قراردادها و سایر نامه های عادی و اداری بامضای مشترک رییس هییت مدیره و مدیر عامل همراه بامهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 8 روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک گنبد کاووس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی