اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 6285

شناسه ملی: 14007786519

تاریخ ثبت: 1397/05/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: منطقه آزاد ارس مجتمع تجاری شایان پلاک 12

کد پستی: 5441819161

تاریخ تاسیس: 1397/05/24

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/24:

خلاصه اساسنامه و شرکتنامه شرکت فوق که درتاریخ 24/05/1397 تحت شماره 6285 شناسه ملی 140077XXXX9 در دفتر ثبت شرکتهای سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس به ثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ امضا ذیل تکمیل گردید، جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی آگهی می گردد. 1 . موضوع شرکت: صادرات و واردات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطا نمایندگی به اشخاص حقیقی وحقوقی، اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور پس از اخذ مجوزهای لازم از نهادهای ذیصلاح و مطابق با قوانین و مقررات منطقه آزاد ارس. 2 . مرکز اصلی شرکت: منطقه آزاد ارس ـ مجتمع تجاری شایان ـ پلاک 12 کد پستی 544181XXXX 3 . مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 4 . میزان سرمایه شرکت: 10 . 000 . 000 (ده میلیون) ریال تماماً نقدی. 5 . اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک از آنان: 1 ـ میلاد عسگری چناقلو دارنده مبلغ نه میلیون چهار صد هزار ریال معادل نود و چهار درصد سهم الشرکه 2 ـ مژگان رضایی دارنده مبلغ ششصد هزار ریال معادل شش درصد سهم الشرکه میباشد. 6 . مدیران شرکت: میلاد عسگری چناقلو به شماره ملی 274137XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ مژگان رضایی به شماره ملی 275366XXXX به سمت رییس هییت مدیره به مدت نامحدود انتخاب شدند. 7 . دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و تجاری و بهادار و بانکی و قراردادها و عقود اسلامی و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 8 . حدود اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. 9 . انحلال شرکت: مطابق ماده 114 قانون تجارت و اساسنامه شرکت خواهد بود. 10 . اساسنامه شرکت در 27 ماده و بدون تبصره به تصویب رسید. 11 . روزنامه فجر آذربایجان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 970530XXXX01653 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی