اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 204879

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/04/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/04/01

آدرس: تهران خیابان ولیعصر خیابان جام جم کوچه روان پور نبش کمبوجیه

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1382/04/01:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 6/3/1387 شرکت مذکور منحل اعلام و آقای فیروز رادمهر به سمت مدیر تصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه تهران ولیعصر خ جامجم ک روانپور نبش کمبوجیه پ72 ط همکف میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 1/4/82 تحت شماره 204879 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: ارایه خدمات کامپیوتری از قبیل طراحی و تولید و نصب و راه اندازی و تعمیر انواع سخت افزار و نرم افزار و صادرات و واردات انواع کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و بخش خصوص و اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای معتبر داخلی و خارجی و اخذ و تحصیل وام و اعتبار از موسسات و بانکهای معتبر داخلی و خارجی 2 - مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان ولیعصر خیابان جام جم کوچه روان پور نبش کمبوجیه پلاک 72 طبقه همکف 3 - سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال 4 - مدیران شرکت: آقایان عطا دولتشاهی بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و فیروز رادمهر بسمت عضو و رییس هییت مدیره و مهدی علی عسگری بسمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند. 5 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی