اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 554443

شناسه ملی: 14008977625

تاریخ ثبت: 1398/11/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: استان تهران منطقه 19 شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله اختیاریه خیابان شهید یوسف کلاهدوز کوچه حسینیه پلاک 1 ساختمان پزشکان نرگس طبقه اول واحد 1

تاریخ تاسیس: 1398/11/19

کد پستی: 1951633111

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/11/19:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/19:

تاسیس شرکت سهامی خاص بایگان تجارت سورن درتاریخ 19/11/1398 به شماره ثبت 554443 به شناسه ملی 140089XXXX5 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:خرید، فروش، توزیع کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، واردات و صادرات و انجام امور گمرکی ترخیص کالا و کارگزاری گمرکی کلیه کالاهای مجاز بازرگانی از طریق کلیه گمرکات قانونی کشور، حق العمل کاری و نمایندگی تجاری شرکت ها، سرمایه گذاری داخلی و خارجی، ارایه کلیه خدمات و تسهیلات در امر بازرگانی داخلی و بین المللی، اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی، اعطای نمایندگی به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تشکیل دفاتر نمایندگی در داخل و خارج از کشور به منظور اهداف شرکت. مشارکت در سایر شرکتهای داخلی و خارجی با خرید سهام انعقاد قرارداد. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات مالی هرگونه فعالیت مجاز در رابطه با موضوع شرکت، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران منطقه 19 ، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله اختیاریه، خیابان شهید یوسف کلاهدوز، کوچه حسینیه، پلاک 1 ، ساختمان پزشکان نرگس، طبقه اول، واحد 1 کدپستی 195163XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 100000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 98 952969 مورخ 07/10/1398 نزد بانک بانک اقتصاد نوین شعبه پاسداران با کد 105 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هییت مدیره آقای حمیدرضا چیمه به شماره ملی 001246XXXX و به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال خانم لیدا محمدی به شماره ملی 007911XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای سید عبدالوحید محمودی به شماره ملی 239170XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی باامضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقاً به همراه مهر شرکت همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای سینا هاشمی به شماره ملی 002068XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای مرتضی اکبریان به شماره ملی 007096XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 981119XXXX01867 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی