اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 1718

شناسه ملی: 10200445345

تاریخ ثبت: 1392/04/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1392/04/30

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/04/30:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/01:

موسسه فوق در تاریخ 30/4/92 شماره ثبت 1718 شناسه ملی 102004XXXX5 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 1/5/92 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع موسسه: ارایه کلیه خدمات حقوقی، مشاوره مدیریتی، اداری و حقوقی و ارایه طرح های بهینه سازی فعالیت اشخاص حقوقی، قبول داوری و حل و فصل اختلافات اشخاصی که متفقا حل و فصل موضوع اختلافی را به موسسه واگذاری می نمایند و موضوع مشمول ممنوعیت قانونی نمی باشد. تبیین و رفع معضلات و مشکلات حقوقی، اداری و اجرایی. 2 مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی موسسه: 13 استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، چهارراه آبرسان، برج سفید 2 (smp)، طبقه 6 ، واحد 6 A، تلفن 3240599 4 سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران موسسه: 15 آقای بهنام علی نژاد قدسی به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای سعید محمدپور نویدان به سمت عضو هییت مدیره. 35 آقای سعید محمدپور نویدان به سمت مدیر عامل بمدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضا مدیر عامل همراه با مهر موسسه معتبر می باشند. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه می باشد. ش 001010XXXX115879XXXX اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی