اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 34581

شناسه ملی: 10200424730

تاریخ ثبت: 1391/05/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 5174754183

آدرس: تبریز ابوریحان خیابان سلیمان خاطر مجتمع ایرداک ب 1

تاریخ تاسیس: 1391/05/23

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/05/23:

3,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت به دلیل عدم تفاهم و رکود منحل گردید. پدرام دارا پناه به شماره ملی 136062XXXX به عنوان مدیر تصفیه شرکت انتخاب گردید. مدیر تصفیه اقرار به تحویل اسناد و مدارک شرکت برای انجام امور تصفیه شرکت نمود و مدت تصفیه شرکت یکسال تعیین گردید. آدرس محل تصفیه و مدیر تصفیه به آدرس تبریز ابوریحان خیابان سلیمان خاطر مجتمع ایرداک ب 1 کدپستی 517475XXXX تعیین گردید. ش 001010XXXX117237XXXX اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 23/05/1391 شماره ثبت 34581 و شناسه ملی 102004XXXX0 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 31/05/1391 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اشراق آگهی میشود. 1 ـ موضوع شرکت: طراحی و تولید نرم افزار ـ طراحی نرم افزارهای شبیه سازی ـ ساخت انیمیشن ـ واردات کلیه قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز و مجاز ـ ترخیص کالاهای وارداتی از بنادر و گمرکات ـ صادرات تولیدات شرکت ـ انتقال ارز حاصله از صادرات به کشور ـ اخذ نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی ـ ایجاد شعب ـ اخذ کارت بازرگانی ـ خرید و فروش تولیدات شرکت بطور مستقیم یا توسط نمایندگی های مجاز ـ شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی ـ استفاده از تسهیلات و اعتبارهای بانکها و موسسات و صندوق ها بصورت ارزی و ریالی به استثنای هر گونه فعالیت در زمینه بسته های نرم افزاری رسانه ای و چند رسانه ای نشر دیجیتال حامل های دیجیتال (از قبیل سی دی، دی وی دی، بلوری و مانند آنها) رسانه های برخط (شامل هر شکل ارسال یا انتشار پیام یا محتوای سمعی بصری و متنی دیجیتال) و همچنین اماکن کسب، خدمات، تجهیزات، ماشین آلات و نرم افزارهای مخصوص فعالیت های یادشده 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان آذربایجان شرقی ـ شهر تبریز ابوریحان ـ خ سلیمان خاطر ـ مجتمع ایرداک بلوک ب 1 تلفن 4776847 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/3 ریال منقسم به یکصد سهم 000/30 که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/050/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 293 مورخ 30/03/1391 نزد بانک سپه شعبه رشدیه تبریز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای مهرداد محمدی بسمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ آقای محمد محمدی بسمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای پدرام دار اپناه بسمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای پدرام دار اپناه بسمت مدیرعامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به همراه رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای وحید حاجی خیاط به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ آقای کیوان طالعی به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی