اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10320332687

تاریخ ثبت: 1389/06/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

کد پستی: 1893758198

تاریخ تاسیس: 1389/06/07

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران یاخچی آباد 12 متری تاجیک نبش کوچه اسدی پ 253

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/06/07:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 7/6/89 تحت شماره 383611 و شناسه ملی 103203XXXX7 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 7/6/89 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: تهیه و توزیع و پخش مواد غذایی و خرید و فروش کلیه اقلام مجاز بازرگانی اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و شعبه داخلی و خارجی اخذ و اعطا نمایندگی داخلی و خارجی شرکت در مناقصات و مزایدات بخش دولتی و خصوصی ترخیص کالا از گمرکات کشور انجام سایر عملیات و معاملات مجاز که پیشبرد اهداف شرکت موثر باشد. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت 1 3 استان تهران شهر تهران یاخچی آباد 12 متری تاجیک نبش کوچه اسدی پ 253 کدپستی 189375XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 خانم اکرم عباسی دستجرد به سمت رییس هییت مدیره 2 5 آقای محسن بابایی به سمت عضو هییت مدیره 35 آقای محسن بابایی به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی