اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/11/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/11/20

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/11/23:

خلاصه اساسنامه و شرکتنامه شرکت تعاونی و مسکن مهر آزاد شماره 40 خرم آباد و تاییدیه شماره 5225 - 15/11/86 اداره کل تعاون استان لرستان که در تاریخ 20/11/86 تحت شماره 6842 در این اداره به ثبت رسیده و از لحاظ امضا ذیل دفتر ثبت شرکتها در مورخ 20/11/86 تکمیل گردیده جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 - موضوع شرکت: 1 - تهیه زمین با کاربری مسکونی از سازمان مسکن و شهرسازی جهت اعضا در قالب عقد قرارداد اجاره 99 ساله 2 - اخذ وام و تسهیلات اعتباری از منابع بانکی و سایر منابع مجاز و اخذ کمکهای بلاعوض جهت ساخت واحد مسکونی اعضا 3 - اجرای پروژه های مسکونی در زمینهای اعضا مذکور در صورت اخذ مجوزهای قانونی (دارای پروانه و صلاحیت از وزارت مسکن و شهرسازی) و یا واگذاری احداث این پروژه های به اشخاص دارای مجوز قانونی لازم 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت 5 سال 3 - مرکز اصلی شرکت: خرم آباد، میدان 22 بهمن 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 000/150 ریال منقسم به 15 سهم ده هزار ریالی بانام که تماماً طبق گواهی 1397/3300 - 24/9/86 به صندوق تعاون به حساب جاری 2/2424 واریز گردید. 5 - میزان سهم الشرکه یا سهام شرکا در شرکت: سهامداران 15 نفر و هر یک دارای یک سهم می باشند. 6 - اولین مدیران و دارندگان حق امضا: حمیدرضا نجاتیان به سمت مدیر عامل و منشی هییت مدیره، شیرین شجاعی به سمت رییس هییت مدیره و علی جمشیدی منفرد به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت سه سال انتخاب و مقرراً کلیه اسناد و قراردادها و اوراق تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر و در غیاب رییس هییت مدیره با امضای نایب رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 - بازرسان اصلی و علی البدل: محمود خانی و جواد ربیع خرم آباد به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی