اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 4326

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1388/07/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/07/16

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/07/16:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت گلچین دخت کویر سهامی خاص که در تاریخ 16/7/88 تحت شماره 4326 در این اداره به ثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی آگهی میشود: 1 ـ موضوع شرکت: تولید گلاب و عرقیات گیاهی و انواع اسانس ـ تولید، فرآوری و بسته بندی کلیه محصولات زراعی، باغی و گلخانه ای ـ تولید و بسته بندی انواع مواد غذایی شامل خشکبار، حبوبات سبزیجات و قارچ خوراکی، پرورش و تکثیر انواع آبزیان ـ شرکت در کلیه نمایشگاه های بین المللی داخلی و خارجی ـ واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ ایجاد دفتر و شعبه در داخل و خارج از کشورـ اعطای نمایندگی به شرکتهای معتبر در سراسر کشورـ شرکت درکلیه مناقصه ها و مزایده های دولتی و خصوصی و هر آنچه مرتبط با موضوع شرکت میباشد. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت: کاشان ـ برزگ ـ محله مصلی ـ خ آیت اله موسوی ـ کدپستی 00000/87561 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 000/10 ریالی با نام که مبلغ 000/350 ریال ن طی گواهی شماره 214/88 ص 1304 مورخ 11/7/88 بانک پاسارگاد شعبه کاشان پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام میباشد. 5 ـ مدیران و دارندگان حق امضا: آقای بهرام کوه ساحلی عضو و بسمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل شرکت و خانم شادی قاسمی عضو و بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای عبدالحمید کوه ساحلی عضو هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: برابر قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت. 8 ـ بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بترتیب: آقای محمدرضا ریش سفید و خانم کبری معروف برزکی برای مدت یک سال انتخاب شدند. اداره ثبت اسناد و املاک کاشان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی