اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 117336

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 7/9/87 شرکت مزبور که در تاریخ 11/10/87 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 86 به تصویب رسید. فاتح فروزنده به سمت بازرس اصلی و محسن بهشتی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی