اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 493936

شناسه ملی: 14005944428

تاریخ ثبت: 1395/04/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

تاریخ تاسیس: 1395/04/01

کد پستی: 1946914937

آدرس: تهران پاسداران ، دروس ، خیابان شهید اکبر راستوان ، خیابان حجت سوری نیستان هفتم ، پلاک 24 ، طبقه 3 ، واحد 23 ساختمان سپهر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/04/01:

1,000,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید سورگی به شماره ملی 065249XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای عباس خیرخواه مرقی به شماره ملی 005686XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مجید شاکر یزدی به شماره ملی 005824XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای عبدالله احسنی به شماره ملی 382003XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای سعید میرزا زاده جواهری به شماره ملی 004965XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به همراه رییس هییت مدیره و یا مدیرعامل به همراه نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 970312XXXX11444 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد کبیری به شماره ملی 006216XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای سیداحسان سیدمروستی به شماره ملی 443241XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضای هییت مدیره به شرح زیر برای مدت 2 سال انتخاب شدند.: حمید سورگی به شماره ملی 065249XXXX عباس خیرخواه مرقی به شماره ملی 005686XXXX مجید شاکر یزدی به شماره ملی 005824XXXX عبدالله احسنی به شماره ملی 382003XXXX سعید میرزا زاده جواهری به شماره ملی 004965XXXX ، پ 970312XXXX10957 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/04/01:

تاسیس شرکت سهامی خاص پوست و مو آپام طب در تاریخ 01/04/1395 به شماره ثبت 493936 به شناسه ملی 140059XXXX8 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: طراحی، سفارش، ساخت، بسته بندی، تولید، پخش و توزیع، فروش کلیه محصولات دارویی، بهداشتی و آرایشی مرتبط با پوست و مو و ناخن و هم چنین اقلام مورد استفاده زیبایی و گریم ـ واردات و صادرات محصولات و اقلام مرتبط با فعالیت شرکت و کلیه کالای مجاز اخذ و اعطا نمایندگی، تاسیس شعب داخلی و خارجی، مشارکت با شرکت های داخلی و خارجی مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران، شرکت در مناقصات داخلی و خارجی، برگزاری مزایده و شرکت در نمایشگاهها، سمینارها و کنگره های داخلی و خارجی مرتبط با موضوع شرکت و هم چنین برگزاری آنها اخذ وام و تسهیلات از بانک ها، موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، طراحی، مشاوره در زمینه های فرمولاسیون، مکمل ها، سرم ها و هم چنین ماشین آلات ساخت و بسته بندی در مراحل مختلف تولید، مواد اولیه، مواد واسطه ای و محصولات نهایی، شرکت در زمینه های بهداشتی، آرایشی، غذایی، دارویی و هم چنین شیمیایی بطور تخصصی فعالیت مینماید (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران پاسداران، دروس، خیابان شهید اکبر راستوان، خیابان حجت سوری (نیستان هفتم) ، پلاک 24 ، طبقه 3 ، واحد 23 (ساختمان سپهر) کدپستی 194691XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 1XXXXXXXX0 ریال منقسم به 1000000 سهم 1000 ریالی که تعداد 1000000 سهم بانام می باشد که مبلغ 350000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1025 ـ 95 ـ 68 مورخ 5/3/95 نزد بانک پارسیان شعبه پاسداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: مجید شاکر یزدی کد ملی 005824XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل محمد علی فرهبد کد ملی 200192XXXX به سمت رییس هییت مدیره سعید میرزا زاده جواهری کد ملی 004965XXXX به سمت عضو هییت مدیره حمید سورگی کد ملی 065249XXXX به سمت عضو هییت مدیره عباس خیرخواه مرقی کد ملی 005686XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور و اوراق عادی واداری با امضای مدیرعامل با رییس هییت مدیره یا مدیرعامل با نایب رییس هییت مدیره بهمراه مهرشرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: فرناز عظیم رعیت به شماره ملی 006406XXXX به عنوان بازرس اصلی. عبدالله احسنی به شماره ملی 382003XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاردنیای اقتصاد جهت درج آگهی ها انتخاب شد. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 950401XXXX16636 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی