اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/10/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: کرمانشاه شهرک الهیه خیابان طالقانی کوچه دوازدهم

تاریخ تاسیس: 1384/10/14

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت پالیز هفت کانی ( سهامی خاص) که در تاریخ 14/10/84 تحت شماره 10512 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ مذکور از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عمومی آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: انجام کلیه خدمات مربوط به ابنیه- ساختمان- زهکشی- راه سازی-جدول سازی- محوطه سازی- اسکلت سازی- پل سازی 2 - مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی شرکت: کرمانشاه شهرک الهیه خیابان طالقانی کوچه دوازدهم پلاک 207207 4 - سرمایه شرکت مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن بموجب گواهی شماره 3629/17 - 13/10/84 بانک صادرات شعبه الهیه به حساب شرکت واریز ومابقی در تعهد پرداخت سهامداران می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت: آقای مرتضی درویشی به سمت رییس هییت مدیره و آقای ایرج حیاتی به سمت مدیر عامل و آقای عبداله درویشی به سمت نایب رییس هییت مدیره و نصراله فرهمند به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه ی اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و سایر نامه های عادی و اداری با امضای رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . 7 - اختیارات مدیر عامل : طبق مفاد مندرج در اساسنامه 8 -بازرس اصلی و علی البدل : خانم پروین ارفعی به سمت بازرس اصلی و خانم کوکب ویسی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. مسیول ثبت شرکتهای کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی