اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 481555

شناسه ملی: 14005329292

تاریخ ثبت: 1394/08/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

کد پستی: 1816133490

آدرس: استان تهران منطقه 18 شهرستان ری بخش کهریزک شهر کهریزک محله کهریزک کوچه زمین زراعتی بلوار غدیر پلاک 0 طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1394/08/10

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/08/10:

500,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین لنگری به شماره ملی 001221XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم سارا نظری کلیمانی به شماره ملی 006967XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حمید محمدی به شماره ملی 042041XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای محمدرضا نجفی منش به شماره ملی 004107XXXX به سمت عضو هییت مدیره خانم لیلا نجفی منش به شماره ملی 007359XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای علیرضا نجفی منش به شماره ملی 001146XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی و کلیه نامه های عادی و اداری با امضا نایب رییس هییت مدیره و رییس هییت مدیره مشترکا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 981130XXXX46107 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هییت مدیره از 3 نفر به 4 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. محل شرکت به استان تهران منطقه 18 شهرستان ری بخش کهریزک شهر کهریزک محله (کهریزک) کوچه زمین زراعتی بلوار غدیر پلاک 0 طبقه همکف کدپستی 181613XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. به موضوع فعالیت شرکت موارد ذیل الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:"واردات و صادرات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اعم از دام و طیور و شیلات، محصولات کشاورزی و گیاه پزشکی، انجام امور مشاوره در زمینه کشاورزی شیلات گیاه پزشکی و گلخانه دامپروری ترخیص کالا از گمرکات، شرکت در کلیه مناقصات و پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی، ایجاد و برپایی و اجاره غرفه و بوفه در مزایدات و نمایشگاهها، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای اخذ وام و تسهیلات به صورت ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباریو در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح" پ 981130XXXX68126 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/10:

تاسیس شرکت سهامی خاص اندیشه سازان دماوند درتاریخ 10/08/1394 به شماره ثبت 481555 به شناسه ملی 140053XXXX2 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید، خرید، فروش، واردات، صادرات، توزیع و بسته بندی انواع کاغذ و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در داخل و خارج از کشور، ایجاد شعبه و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی، برپایی همایش ها و سمینارهای تخصصی، پس از اخذ مجوزهای لازم بنا بر ضرورت. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان آرژانتین اول بزرگراه آفریقا ساختمان شماره 5 طبقه دوم واحد 6 کدپستی 151494XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 500000000 ریال منقسم به 100 سهم 5000000 ریالی که تعداد 100 سهم با نام و 0 سهم آن بی نام میباشد که مبلغ 175000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 263337/94/1 مورخ 15/7/94 نزد بانک سپه شعبه ممتاز مستقل بیهقی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. لیلا نجفی منش به شماره ملی 007359XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 2 . محمدرضا نجفی منش به شماره ملی 004107XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل 3 . حمید محمدی به شماره ملی 042041XXXX به سمت رییس هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ عقود اسلامی ـ و بطور کلی هر گونه قرار دادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا دونفر از اعضا هییت مدیره مشترکاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضا دونفر از اعضا هییت مدیره مشترکاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خشایار راشدی به شماره ملی 208000XXXX به عنوان بازرس اصلی. محمدرضا خان احمدی به شماره ملی 001376XXXX به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارشرکت:ابرار (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.) پ 940810XXXX59408 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی