اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1383/09/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1383/09/09

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1383/09/09:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/09/11:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت آب و باران ماهنشان ( سهامی خاص) که در تاریخ 9/9/83 تحت شماره 5711 در این اداره به ثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: کارهای خدماتی از قبیل نگهداری و بهره برداری و تعمیرات ایستگاههای پمپاژ کانالهای آب، پستهای برق، مخابرات، خدمات اداری، خدمات کشاورزی از قبیل احداث و بهره برداری سیستم آبیاری بارانی، قطره ای، کشت و برداشت مجتمع های کشاورزی، احداث راههای کشاورزی، احداث بند و آب بندهای کشاورزی و غیره. 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 - مرکز اصلی شرکت: شهرستان ماهنشان- روستای برون قشلاق- جنب مخابرات تلفن همراه 091214XXXX1/4 - سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی که مبلغ 350000 ریال آن بموجب گواهی شماره 747/44 - 20/8/83 بانک کشاورزی شعبه ماهنشان بحساب شرکت نقداً واریز و 65 درصد آن در تعهد سهامداران است. 5 - اولین مدیران و دارندگان حق امضا: آقای طاهر عجملو به عنوان عضو اصلی هییت مدیره و رییس هییت مدیره و آقای گلعلی مصطفی نظری به عنوان عضو اصلی هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره آقای فرهاد مصطفی نظری به عنوان عضو اصلی هییت مدیره و مدیر عامل آقای رضا علی عجملو به عنوان عضو اصلی هییت مدیره برای دو سال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا آقایان فرهاد مصطفی نظری- طاهر عجملو و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. و سایر نامه های اداری با امضا آقایان فرهاد مصطفی نظری و طاهر عجملو و مهر شرکت معتبر می باشد. 6 - اختیارات مدیر عامل طبق مفاد اساسنامه می باشد. 7 - انحلال شرکت طبق ماده 61 اساسنامه می باشد. 8 - روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 9 - اساسنامه شرکت مشتمل بر 64 ماده و 11 تبصره به تصویب رسید. 10 - بازرس اصلی و علی البدل: آقای مرتضی نظری به عنوان بازرس اصلی و آقای اصلان بهرامی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. رییس ثبت زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی