اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 37411

شناسه ملی: 10420299535

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

آدرس: استان خوزستان شهرستان اهواز آخر آسفالت کوی ابوذر خ شهید قادر موسوی

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/04/16:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/23:

این آگهی در تاریخ 16/04/1389 به شماره 789 ث 106 89 صادر گردیده و به علت عدم مراجعه به روزنامه رسمی و طی تقاضای شماره 108088XXXX643033664 مورخ 20/05/1398 مجدداً جهت اعلام به روزنامه رسمی آگهی می گردد.متن آگهی: موضوع شرکت: انجام کلیه امور اجرا و خدمات سقف کاذب دیوار پوش کاغذ دیواری کف کاذب نماهای ام دی اف پارکت شیشه کامپوزیت سنگ رنگ دوخت پرده کلیه امور ساختمانی تاسیسات و تجهیزات آب و آپارتمان سازی فضای سبز تنظیفات تامین آبدارخانه اجاره ماشین آلات سبک و سنگین جدول کشی راه سازی خدمات پشتیبانی تهیه و سرو غذا و پخت و پز مکانیکی جوشکاری برقکاری برق صنعتی خطوط لوله ترخیص کالا خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز اخذ نمایندگی از شرکت های مجاز شرکت در مناقصه و مزایده صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی مشارکت با اشخاص حقوقی اخذ وام و تسهیلات از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و اخذ ضمانت خدمات پس از فروش از طریق این شرکت در قبال خدمات ارایه شده. پس از اخذ مجوزات لازم از مراجع ذیصلاح. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: استان خوزستان ـ شهرستان اهواز آخر آسفالت کوی ابوذر خ شهید قادر موسوی پ 1 ط دوم ـ تلفن 5529985 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 1 . 000 . 000 ریال منقسم به یکصد سهم 10 . 000 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 350 . 000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 136 ـ 89 ـ 3107 مورخ 12 ـ 03 ـ 1389 نزد بانک پاسارگاد شعبه اهواز امانیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ خانم راضیه مولودی به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ خانم مرضیه مولودی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای یداله مولودی به سمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای یداله مولودی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته و بروات قراردادها با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ خانم رقیه ایزدی به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ علی دغاقله به عنوان بازرس علی البدل ش 980523XXXX69921 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال تعیین گردیدند: احمد عیاشی بشماره ملی 175619328 (مدیرعامل خارج از سهامداران) و مجید بنی تمیم بشماره ملی 175100XXXX رییس هییت مدیره ؛ احمد دغاغله نوین بشماره ملی 175775XXXX نایب رییس هییت مدیره؛ لیلا دغاغله نوین بشماره ملی 174169XXXX عضو هییت مدیره. رقیه ایزدی بشماره ملی: 526898XXXX به عنوان بازرس اصلی و علی دغاقله بشماره ملی: 175074XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه نورخوزستان جهت درج آگهی انتخاب شدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و کلیه قراردادها و نامه های اداری با رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 980508XXXX92727 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/01/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رقیه ایزدی به شماره ملی 526898XXXX به عنوان بازرس اصلی و علی دغاقله به شماره ملی 175074XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. مجید بنی تمیم 175100XXXX و احمد دغاغله نوین 175775XXXX و لیلا دغاغله نوین 174169XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش 960227XXXX00755 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/01/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: مجید بنی تمیم 175100XXXX مدیرعامل و احمد دغاغله نوین 175775XXXX رییس هییت مدیره و لیلا دغاغله نوین 174169XXXX نایب رییس هییت مدیره حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور واوراق عادی واداری با امضامدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960227XXXX96351 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 04/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: یداله مولودی به شماره ملی 241085XXXX مدیرعامل و راضیه مولودی به شماره ملی 241098XXXX رییس هییت مدیره و مرضیه مولودی به شماره ملی 175717XXXX نایب رییس هییت مدیره حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و کلیه قراردادها و نامه های اداری با امضا با مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 950326XXXX21591 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 04/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. یداله مولودی به شماره ملی 241085XXXX و راضیه مولودی به شماره ملی 241098XXXX و مرضیه مولودی به شماره ملی 175717XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. رقیه ایزدی به شماره ملی 526898XXXX به عنوان بازرس اصلی وعلی دغاغله به شماره ملی 175074XXXX به عنوان بازرس علی ا لبدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.. ش 950326XXXX01580 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی