اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 537041

شناسه ملی: 14008112910

تاریخ ثبت: 1397/11/08

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 1939696317

تاریخ تاسیس: 1397/11/08

آدرس: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، درب دوم ، خیابان شهید علی اصغر نعمتی ، خیابان هشتم ، پلاک 1 ، طبقه پنجم

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/11/08:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/08:

تاسیس شرکت سهامی خاص آسان سیر ابریشم نوین درتاریخ 08/11/1397 به شماره ثبت 537041 به شناسه ملی 140081XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت:حمل و جابجایی مسافر و بار درون شهری ـ خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ ترخیص کالا ازگمرکات کشور ـ اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور ـ انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور ـ شرکت در نمایشگاه ها و همایش های عمومی و تخصصی داخلی و خارجی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ـ تاسیس شعبه درسراسر کشور ـ شرکت درمزایده ها ومناقصه های دولتی و خصوصی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، درب دوم، خیابان شهید علی اصغر نعمتی، خیابان هشتم، پلاک 1 ، طبقه پنجم کدپستی 193969XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10000000 ریال نقدی منقسم به 10000 سهم 1000 ریالی تعداد 10000 سهم آن با نام عادی مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 121/0274/97 مورخ 02/10/1397 نزد بانک آینده شعبه الهیه با کد 0274 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هییت مدیره خانم آیدا یعقوبی پور به شماره ملی 001243XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای امیر غفارپور به شماره ملی 007061XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای بهروز اشکانی به شماره ملی 566997XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهای عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم سیما پنبه چی به شماره ملی 004050XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای امیرعلی فخریه به شماره ملی 005796XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 971108XXXX91597 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی