اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/05/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/05/21

آدرس: اصفهان خیابان احمدآباد خیابان گلزار کوچه شهیدان خاتون آبادی

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/06/13:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت مهندسی به نشان سپاهان سهامی خاص که در تاریخ 21/5/87 تحت شماره 34648 در این اداره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه نسل فردا آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: خدماتی، خدمات فنی و مهندسی، تولید، نصب و نگهداری و تعمیرات کلیه قطعات و کلیه خدمات فنی، نصب تجهیزات کنترل و اتوماسیون و ابزار دقیق PLC و بقیه به شرح ماده دو اساسنامه 2 - مرکز اصلی شرکت: اصفهان، خیابان احمدآباد، خیابان گلزار، کوچه شهیدان خاتون آبادی، پلاک 22 ، جنب نانوایی شعبه شرکت: فولادشهر، خیابان آیت اله مطهری، محله ب 5 ، بلوک 5 ، ورودی 210 ، پلاک 329 ، ضلع شرقی 3 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام عادی که 35 % آن نقداً طی گواهی شماره 15/3941 - 6/3/87 بانک صادرات شعبه خیابان گلزار به حساب جاری 010210XXXX006 پرداخت و مابقی تعهدی است. 4 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 5 - مدیران و صاحبان امضا: آقایان امین اله رناسیان به سمت نایب رییس هییت مدیره و روح اله رناسیان به سمت مدیر عامل و مجید رناسیان به سمت رییس هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 6 - خانم زهرا کریمی و بتول خادم المومنین فولادی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. امضای ذیل ثبت در تاریخ 5/6/1387 تکمیل گردید. سرپرست اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی