اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 4964

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/02/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/02/30

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/02/30:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/02/30:

شرکت فوق در تاریخ 30/2/85 تحت شماره 4963 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 -موضوع شرکت: چاپ و نقشه های ساختمانی توسط دستگاه پلات تا چاپ هرگونه آگهی و اطلاعیه و فاکتور از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی 3 - چاپ پروژه های دانشجویی زرکوب سررسید تایپ پایان نامه حروف چینی طراحی روی نایلون اسکن طولی طراحی کارت ویزیت و صحافی زیراکس پرینت 2 -مرکز اصلی شرکت سنندج شهرک بهاران فاز 3 - 19 بلوار تعاون کوچه هفتم سمت چپ درب اول تلفن 7270357 و 3510509 3 - سرمایه شرکت: مبلغ 10500000 ریال که 3500000 ریال به حساب 812170 صندوق تعاون واریز و مابقی تعهدی است منقسم به 35 سهم 300000 ریال می باشد 4 -مدیران شرکت: تورج لطفی فر به سمت رییس هییت مدیره و عضو اصلی و فردین صوفی آباد به سمت عضو واصلی و نایب رییس و سمیراجعفری به سمت منشی و ژیلا صوفی آباد به سمت علی البدل برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند و سمیراجعفری به سمت مدیر عامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند . 5 -دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و بروات و اوراق بهادار با امضا تورج لطفی فر و سمیرا جعفری و مهر تعاونی معتبر و اوراق عادی با امضا سمیرا جعفری و مهر تعاونی معتبر خواهد بود ضمنا در غیاب رییس هییت مدیره با امضای متفق مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره با مهر تعاونی دارای اعتبار خواهد بود . 6 -بازرس اصلی و علی البدل :فرح هادی و ناهید صوفی آبادی به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . رییس ثبت سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی