اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3362

شناسه ملی: 14006151308

تاریخ ثبت: 1395/06/15

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

آدرس: جدید شرکت استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان ، طاهر آباد ، کوچه جمهوری اسلامی 14 ، بلوار جمهوری اسلامی مرکز رشد فناوری های سلامت

کد پستی: 7618866749

تاریخ تاسیس: 1395/06/15

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/06/15:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - نام شرکت به " مدیران پیشرو ساخت سام " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 980930XXXX61343 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/09/1398 موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: مشاوره، طراحی، نظارت، ساخت، مهندسی معکوس، فروش تجهیزات، نصب، متره و برآورد، تعمیرات، بهره برداری و نگاهداری در کلیه امور فنی و مهندسی شامل: تجهیزات آزمایشگاهی، نیمه صنعتی و صنعتی معادن، ماشین آلات حفاری, فراوری معدنی، طراحی واجرا پروژه های معدنی و صنعتی، سیستم های رباتیک و مکاترونیک، تاسیس ات حرارت مرکزی، تهویه مطبوع، آب، فاضلاب، بهینه سازی مصرف انرژی و ممیزی انرژی، سیستم های انرژی تجدیدپذیر، تجهیزات دارویی وپزشکی, سیستم های انتقال و تصفیه و شیرین سازی آب، سیستمهای روشنایی، میزبانی وب، طراحی سامانه های تحت وب و تلفن همراه، طراحی گرافیک، سامانه های موقعیت یاب، شبکه های ارتباطی دیتا و نظایر آن، هوشمند سازی ساختمان، کنترل، ابزار دقیق، اتوماسیون و مانیتورینگ صنعتی و برنامه نویسی، تابلوهای برق و کنترل صنعتی و خدمات شتابدهی برای کلیه صنایع شامل: صنایع غذایی، کشاورزی، فولاد و ذوب فلزات، معادن، خودروسازی، پالایشگاه ها و نیروگاه ها و کلیه صنایع وابسته به صورت مجزا و توامان و همچنین صادرات و واردات، شرکت در کلیه مناقصه ها و مزایده های دولتی، غیردولتی ومشارکت در سایر شرکت ها از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکت های جدید ویا خرید یا تعهد سهام شرکت های موجود در زمینه های تولیدی، معدنی، صنعتی، طراحی مهندسی، مطالعاتی وتحقیقاتی، خدماتی و سرمایه گذاری در کلیه امور فوق الذکر در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) ش 980914XXXX30905 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضای هییت مدیره به شرح ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند: ـ آقای ایمان علیزاده عصار به شماره ملی 304026XXXX ـ آقای رحمان علیزاده عصار به شماره ملی 304022XXXX و آقای محمدامین طالبی زاده سردری به شماره ملی 298032XXXX 2 ـ آقای محمد خالویی به شماره ملی 298054XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای مهرداد کاظمی رنجبر به شماره ملی 304014XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار کرمان امروز جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 4 ـ پس از قرایت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 97 مورد تصویب قرار گرفت. ش 980611XXXX85169 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/11:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای رحمان علیزاده عصار به شماره ملی 304022XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای محمدامین طالبی زاده سردری به شماره ملی 298032XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای ایمان علیزاده عصار به شماره ملی 304026XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضا آقای ایمان علیزاده عصار به شماره ملی 304026XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 980611XXXX95241 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/11/1397 انتقال شرکت نو اندیش رباتیک گهر(سهامی خاص) در تاریخ 19/2/98 بشماره ثبت 16050 در اداره ثبت شرکت های ثبت کرمان به شناسه ملی 140061XXXX8 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردید که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. به موجب آگهی شماره 139730XXXX83000972 مورخ 15/11/97 مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری رفسنجان و مستند صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/11/97 مرکز اصلی شرکت به نشانی کرمان شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، طاهر آباد ، کوچه جمهوری اسلامی 14 ، بلوار جمهوری اسلامی -مرکز رشد فناوری های سلامت- کدپستی 761886XXXX انتقال یافت و در اداره ثبت شرکت های ثبت کرمان تحت شماره 16050 به ثبت رسیده است. ش 980305XXXX00366 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت از واحد ثبتی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری شهر رفسنجان به آدرس جدید شرکت: استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، طاهر آباد ، کوچه جمهوری اسلامی 14 ، بلوار جمهوری اسلامی ـ مرکز رشد فناوری های سلامت ـ کدپستی: 761886XXXX تغییر یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 971116XXXX23240 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/08/1396 : ـ 1 اعضا هییت مدیره عبارتند از: آقای ایمان علیزاده عصار به شماره ملی 304026XXXX و آقای مرتضی علیزاده قایمیه به شماره ملی 304028XXXX و آقای حسین علیزاده عصار به شماره ملی 304001XXXX برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ 2 آقای محمد خالویی به شماره ملی 298054XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای محمد امین طالبی زاده سردری به شماره ملی 298032XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار رفسنجان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 4 ـ قرایت گزارش هییت مدیره و بازرس قانونی وبه تصویب رسیدن ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 95 ش 961014XXXX93784 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/14:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/08/1396 : ـ 1 آقای ایمان علیزاده عصار به شماره ملی 304026XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ آقای مرتضی علیزاده قایمیه به شماره ملی 304028XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای حسین علیزاده عصار به شماره ملی 304001XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره تعیین گردیدند. ـ 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا آقای ایمان علیزاده عصار به شماره ملی 304026XXXX مدیرعامل و عضو هییت مدیره همراه با مهر شرکت یا امضای آقای مرتضی علیزاده قایمیه به شماره ملی 304028XXXX به سمت رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 961014XXXX23352 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/15:

تاسیس شرکت سهامی خاص نو اندیش رباتیک گهر درتاریخ 15/06/1395 به شماره ثبت 3362 به شناسه ملی 140061XXXX8 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و تولید انواع سیستم های رباتیک - طراحی و تولید انواع بازوهای صنعتی - تولید انواع ربات های پرنده و عمود پرواز -آموزش های مرتبط با رباتیک - شرکت در کلیه مناقصه ها و مزایده های دولتی و غیر دولتی و سایر ارگانها و انجام کلیه کارهای مربوط به آنها. صادرات و واردات در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: رفسنجان شهرک جهاد بولوار خیبر کوچه شجاعت 5 کدپستی 771799XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی که تعداد 100 سهم با نام و 0 سهم آن بی نام میباشد که مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 222720/69 مورخ 9/6/95 نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه ولی عصر رفسنجان پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:. رضا هنری بشماره ملی 307109XXXX به سمت عضو هییت مدیره - عضو اصلی 2 . رضا هنری بشماره ملی 307109XXXX به سمت مدیرعامل 3 . ایمان علیزاده عصار بشماره ملی 304026XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 4 . حسین علی زاده عصاربشماره ملی 304001XXXX به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای آقای رضا هنری به سمت مدیرعامل عضو هییت مدیره - عضو اصلی یا آقای حسین علی زاده عصار به سمت رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد خالویی به شماره ملی 298054XXXX به عنوان بازرس اصلی. آقای مرتضی علیزاده قایمیه به شماره ملی 304028XXXX به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه منتخب شرکت: رفسنجان(ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) ش 950615XXXX96719 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی