اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 7858

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/04/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 18 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/04/04

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/04/05:

10,000,000,000 ریال

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 26/8/91 تغییرات ذیل در شرکت فوق به عمل آمده. 1 ـ آقایان سید حمدی هاشمی بسمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل، محمد حسن عطار بسمت نایب رییس هییت مدیره و مسعود بهزاد پور بسمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و قراردادهای تعهدآور شرکت با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 2 ـ مارینا نامدار و فاطمه گل رحیمی بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 ـ روزنامه رسالت جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. 4 ـ صورتهای مالی سال 90 مورد تصویب قرار گرفت. سرپرست ثبت اسناد و املاک بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 26/8/89 تغییرات زیر در شرکت فوق انجام گردیده است. 1 ـ صورت های مالی و سود زیان 1388 شرکت مورد تصویب قرار گرفته است. 2 ـ سید حمدی هاشمی مدیرعامل و رییس هییت مدیره و محمد حسن عطار نایب رییس هییت مدیره و مسعود بهزادپور به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و قراردادهای تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل بتنهایی و با مهر شرکت معتبر خواهدبود. 3 ـ مهشید نامدار بازرس اصلی و محمد شجاعی بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 4 ـ روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. سرپرست ثبت اسناد و املاک بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/09/19:

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/9/88 تغییرات زیر در شرکت فوق انجام شده است. 1 مبلغ 65XXXXXXXX ریال سرمایه تعهدی شرکت تماماً از طرف سهامداران پرداخت و براساس گواهی شماره 423 مورخ 16/9/88 بانک ملی شعبه وحدت بندرعباس بحسا به شماره 103009XXXX03 شرکت واریز شده و ماده 5 اساسنامه شرکت اصلاح شد. 2 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/10 ریال بمبلغ 000/000/000/27 ریال منقسم به 000/700/2 سهم ده هزار ریالی با نام از طریق کارشناسی اموال شرکت افزایش یافته و ماده 5 اساسنامه شرکت اصلاح شده است. رییس ثبت اسناد و املاک بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 25/8/87 تغییرات زیر در شرکت فوق انجام گردیده است. 1 - سید حمدی هاشمی به عنوان مدیرعامل و رییس هییت مدیره و محمد حسن عطار به عنوان نایب رییس هییت مدیره و مسعود بهزاد پور به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و قراردادهای تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل به تنهایی و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 2 - مهشید نامدار بازرس اصلی و محمد شجاعی بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شده اند. 3 - روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. 4 - صورتهای مالی سال 86 شرکت مورد تصویب قرار گرفته است. سرپرست ثبت اسناد و املاک بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 11/2/87 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31 دسامبر 2007 میلادی برابر با 10/10/86 به تصویب رسید. 2 ـ خانم آلما آراکلیان به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا راستگو به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخ 10/2/86 و 11/2/86 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31 دسامبر 2006 میلادی برابر با 10/10/85 به تصویب رسید. 2 ـ آقای نادر محمد صالح احمد محمد العقیلی به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره، آقای سید حمدی هاشمی به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای اصغر موتمن به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای رییس هییت مدیره منفردا و مهر شرکت و یا دو نفر از اعضای هییت مدیره متفقا و مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 4 ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی و آقای اصغر هشی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 5 ـ نام شرکت از پارس پترولیوم به سرمایه گذاری پارس پترولیوم تغییر یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره16043 مورخ5/4/85 سرمایه شرکت مبلغ 1XXXXXXXX00ریال بوده که اشتباها" در آگهی تاسیس مبلغ 1XXXXXXXX0ریال تایپ شده بدینوسیله اصلاح می گردد. رئیس ثبت اسناد واملاک بندر عباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت پارس پترولیوم ( سهامی خاص) در تاریخ 4/4/85 تحت شماره 7858 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 5/4/85 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده، برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: خرید، فروش، واردات، صادرات، ترانزیت، ذخیره سازی، تخلیط، بشکه گیری و بسته بندی، تغییر لفاف و اعمل آوری محصولات اصلی و فرعی شیمیایی پتروشیمی نفتی و سرمایه گذاری ، مشارکت و همکاری با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ و اعطای نمایندگی از و به اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ و اعطای وام و تحصیل هر گونه اعتبار از منابع داخلی و خارجی مبادرت به هر گونه عملیات مرتبط و مجاز بازرگانی در رابطه با موضوع شرکت. 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی شرکت: بندرعباس، میدان شهدا ابتدای خیابان امام خمینی(ره) کوچه پیروزی 26 ساختمان عسکری طبقه اول 4 - سرمایه شرکت مبلغ 1/000/000/000 ریال منقسم به 1/000/000 سهم 10000 ریالی با نام که مبلغ 3/500/000/000 ریال آن طی گواهی شماره 498/43240 مورخ 3/4/85 بانک ملت شعبه آزادی بندرعباس پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت: سید حمدی هاشمی به عنوان مدیر عامل و رییس هییت مدیره، محمد حسن عطار به عنوان نایب رییس هییت مدیره و سید محمد علی حسینی قتالی به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 - اختیارات مدیر عامل : مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 8 - بازرس اصلی و علی البدل: مهشید نامدار به عنوان بازرس اصلی و محمد شجاعی ارانی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد و املاک بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/10/84 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/1 ریال به 000/000/000/16 ریال از طریق واریز نقدی به موجب گواهی بانکی شماره 3124 مورخ 12/10/84 بانک ملی شعبه جزیره کیش افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. واحد ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/06/21:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/6/84 کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای منفرد رییس هییت مدیره یا مدیر عامل و یا امضای متفق دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. واحد ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/10/13:

بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 12/10/83 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ) ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 11/10/83 به تصویب رسید. 2 ) آقای اسماعیل مکوندی گوداژدر به عنوان بازرس اصلی و خانم هنگامه مقدس پور به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 3 ) آقای محمدسعید محمدالعقیلی با واگذاری یک سهم بی نام عادی به آقای محمدحسن عطار از شرکت خارج گردید. 4 ) آقای محمدسعید محمد العقیلی (به نمایندگی از شرکت کنزاینوستمنت) به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمدحسن عطار به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سیدحمدی هاشمی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و آقایان سیدحسین طاهر و فواد محمود احمد عقیلی به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 5 ) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و یا دو نفر از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. واحد ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی