اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 712

شناسه ملی: 10840056242

تاریخ ثبت: 1386/02/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 21 نفر

آدرس: استان یزد شهرستان اردکان بخش مرکزی شهر اردکان باغستان کوچه 30 بن بست 1 پلاک 0 طبقه همکف

کد پستی: 8951769386

تاریخ تاسیس: 1386/02/27

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/01/22:

1,500,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/02/27:

15,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 05/01/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقایان محمدحسین کریمی زاده اردکانی به کد ملی 444967XXXX و کاظم برزگری خانقاه 448973XXXX وخانم سعیده کریمی زاده اردکانی به کد ملی 444971XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند 2 ـ آقایان محمدرضا حمیدی به کد ملی 007264XXXX به سمت بازرس اصلی و سیدمجتبی هاشمی نسب اردکانی به کد ملی 444959XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند 3 ـ صورتهای مالی منتهی به سال 1396 مورد تصویب قرارگرفت. ش 970217XXXX48161 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/17:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/01/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای محمدحسین کریمی زاده اردکانی به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل وخانم سعیده کریمی زاده اردکانی به سمت نایب رییس هییت مدیره وآقای کاظم برزگری خانقاه به سمت عضو اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی وتعهدآور و اوراق اداری و عادی با امضای مدیرعامل آقای محمدحسین کریمی زاده اردکانی و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 970217XXXX46419 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/01/1397 مواردی به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید ماده 3 موضوع شرکت: مشاوره طراحی و اجرا در کلیه زمینه های عمرانی شامل راهسازی و ابنیه تاسیسات و آبرسانی طراحی مشاوره نظارت و اجرا در زمینه ساختمان و ابنیه آب راه و ترابری نفت و گاز صنعت و معدن نیرو تاسیسات و تجیهزات کاوشهای زمینی ارتباطات کشاورزی مرمت آثار باستانی تاسیسات واحدهای صنعتی تجاری مسکونی آموزشی فرهنگی راهسازی سد شهرو شهرک سازی و تاسیس واحدهای صنعتی. ـ نگهداری و بازسازی ابنیه تاریخی و تاسیسات آن اجرای تاسیسات شهری (آب و برق و نظایر آن) ـ انجام آزمایشات خاک و اسفالت زیرسازی بتن مصالح (شن وماسه واسفالت واهک و) محوطه سازی بند خاکی فضای سبز و نقشه برداری و تهیه طرح هادی و تولید کلیه مصالح ساختمانی و راهسازی و عمرانی(شن وماسه و.اسفالت و بتن و آهک) خرید و فروش، صادرات و واردات ماشین آلات، دستگاهها، لوازم عمرانی، ساختمانی و کلیه فعالیت های بازرگانی مجاز، مشارکت و اخذ و اعطای نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، اخذ تسهیلات ریالی و بانکی، شرکت در مناقصات و مزایدات و پیمانهای مرتبط امور حمل ونقل شامل رانندگی و امور نقلیه و موارد مشابه، خدمات نیروی انسانی، تعمیر و نگهداری شامل تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری و خدمات فنی خودرو و موارد مشابه امور آشپزخانه و رستوران شامل:طبخ و توزیع غذا اداره رستوران و بوفه و موارد مشابه خدمات عمومی شامل تنظیفات سرایداری نامه رسانی پیشخدمتی امور ابدارخانه خدمات پاسخ گویی تلفنی و موارد مشابه نگهداری و خدمات فضای سبز شامل: خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز وموارد مشابه امور و امور تاسیساتی شامل تعمیر و نگهداری بهره برداری از تاسیسات برودتی و حررارتی وموارد مشابه و کلیه فعالیت های مرتبط با موضوع شرکت و انجام هرگونه فعالیت منوط به اخذ مجوزهای لازم می باشد. ش 970217XXXX46592 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/17:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/01/1397 بنا به گواهی بانکی بشماره 4/189/2713 مورخ 22/01/1397 بانک ایران زمین کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردید. ش 970217XXXX69737 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/01/1397 بنا به پیشنهاد هییت مدیره و ملاحظه گزارش بازرس قانونی شرکت دایر بر لزوم افزایش سرمایه، سرمایه شرکت از مبلغ 15000000 ریال به مبلغ 15XXXXXXXX ریال از محل پرداخت نقدی افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید. ماده 5 : سرمایه شرکت مبلغ 15XXXXXXXX ریال منقسم به 15 سهم 100000000 ریالی که تماما پرداخت شده است. ش 970217XXXX48117 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/11/1396 محل شرکت در واحد ثبتی اردکان به آدرس استان یزد ـ شهرستان اردکان ـ بخش مرکزی ـ شهر اردکان ـ باغستان ـ کوچه 30 ـ بن بست 1 ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 895176XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 961212XXXX07697 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/04/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 19/01/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقایان محمدرضا حمیدی به کد ملی 007264XXXX به سمت بازرس اصلی و سیدمجتبی هاشمی نسب اردکانی به کد ملی 444959XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند 2 - آقای محمدحسین کریمی زاده اردکانی به کد ملی 444967XXXX و خانم سعیده کریمی زاده اردکانی به کد ملی 444971XXXX وکاظم برزگری خانقاه 448973XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند 3 - صورتهای مالی سال 1394 مورد تصویب قرارگرفت. ش 950401XXXX34566 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/04/01:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/01/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای محمدحسین کریمی زاده اردکانی به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل - خانم سعیده کریمی زاده اردکانی به سمت نایب رییس هییت مدیره -آقای کاظم برزگری خانقاه به سمت عضو اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند وحق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی وتعهدآور و اوراق اداری و عادی با امضای مدیرعامل(آقای محمدحسین کریمی زاده اردکانی )و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 950401XXXX19760 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/13:

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ 06/07/92 و هییت مدیره مورخ 08/07/92 تغییراتی در شرکت فوق صورت گرفته که جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 آقایان حمید رضا طحان پور اردکانی با کد ملی 444956XXXX و کاظم برزگری خانقاه با کد ملی 448973XXXX و محمد حسین کریمی زاده اردکانی با کد ملی 444967XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند از بین نامبردگان آقای حمید رضا طحان پور اردکانی به سمت رییس هییت مدیره و آقای کاظم برزگری خانقاه به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد حسین کریمی زاده اردکانی به سمت مدیر عامل انتخاب گردیدند 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و همچنین اوراق عادی با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد 3 آقای سید مجتبی هاشمی نسب اردکانی با کد ملی 444959XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا حمیدی با کد ملی 007264XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند 4 آیینه اردکان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 934360XXXX111477XXXX رییس ثبت اسناد و املاک اردکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/12/13:

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 04/10/91 و هییت مدیره مورخ 05/10/91 که در تاریخ 12/12/91 به این اداره واصل گردیده تغییراتی در شرکت فوق صورت گرفته که جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 آقایان محسن کمالی اردکانی فرزند جواد کد ملی 444967XXXX و کاظم برزگری خانقاه فرزند اسداله کد ملی 448973XXXX و محمد حسین کریمی زاده اردکانی فرزند نوروزعلی کد ملی 444967XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و ازبین نامبردگان آقای محسن کمالی اردکانی به سمت رییس هییت مدیره و آقای کاظم برزگری خانقاه به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد حسین کریمی زاده اردکانی به سمت مدیر عامل انتخاب گردیدند 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و غیره و اوراق عادی با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد 3 صورت های مالی سال 1391 تصویب شد 4 آقای عبداله کمالی اردکانی فرزند عباس کد ملی 444967968 به سمت بازرس اصلی و سید محمود میر جعفری اردکانی فرزند سید اکبر کد ملی 444951XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند 5 آیینه اردکان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 934360XXXX111298XXXX رییس ثبت اردکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی مورخ 2/10/89 و هییت مدیره مورخ 3/10/89 تغییراتی در شرکت فوق صورت گرفته که جهت اطلاع عموم آگهی میشود: 1 ـ آقایان محسن کمالی اردکانی و کاظم برزگری خانقاه و محمدحسین کریمی زاده اردکانی به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند همچنین از بین نامبردگان آقای محسن کمالی اردکانی به سمت رییس هییت مدیره و آقای کاظم برزگری خانقاه به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای محمدحسین کریمی زاده اردکانی به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. 2 ـ کلیه اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، و همچنین اوراق عادی با امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرخواهدبود. 3 ـ آقایان سید محمود میرجعفری و مهران کریمی زاده اردکانی به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 4 ـ پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت اردکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/07/18:

به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی مورخ 2/7/88 و هییت مدیره مورخ 3/7/88 تغییرات ی در شرکت فوق صورت گرفته که جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 آقایان محسن کمالی اردکانی و کاظم برزگری خانقاه و علیرضا اسلامی امیرابادی و خانم نسرین السادات هاشمی نسب به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند همچنین از بین نامبردگان آقای محسن کمالی اردکانی به سمت رییس هییت مدیره و آقای کاظم برزگری خانقاه به سمت مدیر عامل و خانم نسرین السادات هاشمی نسب به سمت نایب رییس و منشی هییت مدیره انتخاب شدند. 2 کلیه اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و همچنین اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا رییس هییت مدیره و مدیر عامل ممهور با مهر شرکت و در غیاب هر یک با امضا نایب رییس معتبر خواهد بود. 3 آقایان مهران کریمی زاده اردکانی و سیدمحمود میرجعفری به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 4 پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ضمناً به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 2/7/88 عبارت خرید و فروش کلیه مصالح ساختمانی اعم از قطعات فلزی و بتنی و غیره ... به موضوع فعالیت شرکت الحاق گردید و ماده سه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. رییس ثبت اردکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/02/16:

به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی مورخ 2/2/88 و هییت مدیره مورخ 3/2/88 تغییرات ی در شرکت فوق صورت گرفته که جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 آقایان محمدحسین کریمی زاده اردکانی و کاظم برزگری خانقاه و محسن کمالی اردکانی و خانم نسرین السادات هاشمی نسب به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند، همچنین از بین نامبردگان آقای محمدحسین کریمی زاده اردکانی به سمت رییس هییت مدیره و آقای محسن کمالی اردکانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای کاظم برزگری خانقاه به سمت مدیر عامل و خانم نسرین السادات هاشمی نسب به عنوان منشی برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 کلیه اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و همچنین اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا رییس هییت مدیره و مدیر عامل و در غیاب هر یک با امضا نایب رییس همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. 3 آقایان مهران کریمی زاده اردکانی و سیدمحمود میرجعفری به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 4 روزنامه آیینه اردکان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ثبت اردکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه 03/07/86 و صورتجلسه هییت مدیره مورخه 04/07/86 تغییراتی در شرکت فوق صورت گرفته که جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 ـ آقای محمدحسین کریمی زاده اردکانی به سمت رییس هییت مدیره و آقای کاظم برزگری خانقاه به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و خانم نسرین السادات هاشمی نسب به سمت نایب رییس و منشی و آقای مرتضی یعقوب پور به سمت عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 2 ـ حق امضا کلیه اسناد تعهدآور از قبیل چک ـ سفته با امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل ممهور به مهر شرکت و در غیاب هر یک با امضا نایب رییس معتبر خواهد بود و همچنین اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. 3 ـ آقای محسن کمالی اردکانی به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمحمود میرجعفری اردکانی به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. 4 ـ روزنامه آیینه اردکان جهت درج آگهی انتخاب گردید. رییس ثبت اسناد و املاک اردکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/02/27:

خلاصه اظهار نامه و اساسنامه شرکت فنی مهندسی آرمان گستر اردکان سهامی خاص که در تاریخ 27/2/86 تحت شماره 712 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 27/2/86 از لحاظ امضا ذیل تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی وکثیر الانتشار آیینه اردکان آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: مشاوره، طراحی و اجرا، درکلیه زمینه های عمرانی شامل راهسازی، ابنیه تاسیس ات و آبرسانی 2 مبدا شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: اردکان خیابان سعدی روبروی شرکت فرهنگیان 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/15 ریال منقسم به 15 سهم 000/000/1 ریالی با نام که مبلغ 000/270/5 ریال آن طبق گواهی شماره 263 مورخه 12/2/86 بانک سپه شعبه اردکان یزد پرداخت وبقیه آن در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: آقای محمد حسین کریمی زاده اردکانی به عنوان رییس هییت مدیره وخانم نسرین السادات هاشمی نسب اردکانی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای کاظم برزگری خانقاه به عنوان مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور بانکی با امضا مدیر عامل ورییس هییت مدیره مهمور به مهر شرکت ودر غیاب هر یک با امضا نایب رییس معتبر خواهد بود و همچنین اوراق عادی و مکاتبات با امضا مدیر عامل ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 اختیارات مدیر عامل : به شرح در ماده 44 اساسنامه 8 بازرسان اصلی وعلی البدل: محسن کمالی اردکانی به سمت بازرس اصلی و آقای عبدالله کمالی اردکانی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان اردکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی