اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 63

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/04/27:

طبق صورتجلسات هییت امنا و هییت مدیره مورخ 3/10/88 و تاییدیه به شماره 28/3/516/3/3914 مورخ 26/3/89 ناحیه انتظامی استان یزد تصمیمات ذیل اتخاذ گردید 1 آقای حسین کردی عضو هییت مدیره به سمت رییس هییت مدیره و آقای رمضان زرندیون عضو هییت مدیره به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای غلامحسین عزیزی نژاد عضو هییت مدیره به سمت منشی و آقای رضا اشرفی مقدم عضو هییت مدیره به سمت خزانه دار و آقایان علیرضا ادهمی پور و محمد ترنجی زاده و حسن اشرفی مقدم به سمت اعضا اصلی هییت مدیره و آقای محمد ترنجی زاده به سمت مدیر عامل و آقایان علی اکبر زراعتی و احمد رستگاری به سمت اعضا علی البدل هییت مدیره کلا تا تاریخ 2/10/90 انتخاب گردیدند و حق امضا طبق اساسنامه معتبر می باشد 2 آقای سید حسین حسینی حسین آباد به سمت بازرس اصلی و آقای حسین مجتهدی به سمت بازرس علی البدل کلا برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ثبت اسناد و املاک یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی