اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 13478

شناسه ملی: 14009097409

تاریخ ثبت: 1399/02/06

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 4915659781

تاریخ تاسیس: 1399/02/06

آدرس: استان گلستان شهرستان گرگان بخش مرکزی شهر گرگان محله مطهری جنوبی کوچه رودخانه خیابان شهیدبهشتی پلاک 0 طبقه همکف

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1399/02/06:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/02/06:

تاسیس شرکت سهامی خاص ارژن مبلمان ماهور درتاریخ 06/02/1399 به شماره ثبت 13478 به شناسه ملی 140090XXXX9 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :- طراحی، ساخت، تولید، پخش، خرید، فروش، واردات و صادرات مبلمان و کلیه ی مصنوعات مربوط به دکوراسیون داخلی ساختمان، اعم از خانگی، اداری، تجاری و صنعتی تولید، بسته بندی، خرید، فروش، واردات و صادرات کلیه ی کالاهای مجاز بازرگانی عقد قرارداد با کلیه ی اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در کلیه ی مناقصات و مزایده های خصوصی و دولتی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان گلستان ، شهرستان گرگان ، بخش مرکزی ، شهر گرگان، محله مطهری جنوبی ، کوچه رودخانه ، خیابان شهیدبهشتی ، پلاک 0 ، طبقه همکف کدپستی 491565XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 783105XXXX مورخ 15/11/1398 نزد بانک تجارت شعبه هفتم تیر گرگان با کد 31050 پرداخت گردیده است اعضا هییت مدیره خانم مهنوش محمدی به شماره ملی 397006XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای امیر محمدی به شماره ملی 397968XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال آقای جلال محمدی به شماره ملی 397992XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی و سایر اوراق عادی و اداری با امضا منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای سید امین حسینی به شماره ملی 203208XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم سیده فاطمه حسینی به شماره ملی 488003XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 990206XXXX91741 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی