اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 552693

شناسه ملی: 14008896232

تاریخ ثبت: 1398/10/15

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: استان تهران منطقه 11 شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله دروازه شمیران خیابان شهید محسن نیک زاد اسکویی خیابان مازندران پلاک 257 طبقه پنجم واحد 18

کد پستی: 1881646569

تاریخ تاسیس: 1398/10/15

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/10/15:

100,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/06/19:

آگهی تغییرات شرکت آهن و فولاد فرتاک پارسه شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 552693 و شناسه ملی 140088XXXX2 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/06/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به استان تهران - منطقه 11 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله دروازه شمیران ، خیابان شهید محسن نیک زاد اسکویی ، خیابان مازندران ، پلاک 257 ، طبقه پنجم ، واحد 18 کدپستی: 115174XXXX تغییر پیدا کرد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید .

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/02/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران منطقه 18 ، شهرستان ری، بخش مرکزی، شهر ری، محله آهن مکان، خیابان شهید جهانگیری [هفتم شرقی]، خیابان شهید قاسمی [هشتم شرقی]، پلاک 2010 ، مجتمع آهن مکان، طبقه همکف کدپستی 188164XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 990214XXXX46300 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/15:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود آهن و فولاد فرتاک پارسه درتاریخ 15/10/1398 به شماره ثبت 552693 به شناسه ملی 140088XXXX2 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:انجام عملیات ریخته گری و ذوب انواع فلزات از قبیل آهن، فولاد، انواع ورق های فولادی از قبیل ورق سیاه و روغنی و رنگی و گالوانیزه و قلع اندود و خرید وفروش آهن آلات و فلزات رنگین، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و اخذ و ایجاد شعبه و نمایندگی در سراسر کشور، عقد قرارداد با شخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در نمایشگاه ها ی بین المللی و داخلی و خارجی، اخذ وام از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران منطقه 16 ، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله تهران نو، کوچه درویش، کوچه شهید حسین رجبی پور، پلاک 26 ، طبقه اول کدپستی 161689XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 100000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم سمانه بقایی آرانی به شماره ملی 001992XXXX دارنده 50000000 ریال سهم الشرکه آقای یاسر یزدانی به شماره ملی 008205XXXX دارنده 50000000 ریال سهم الشرکه اعضا هییت مدیره خانم سمانه بقایی آرانی به شماره ملی 001992XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو هییت مدیره به مدت نامحدود آقای محمود عامری متین به شماره ملی 118895XXXX و به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هییت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باش اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 981015XXXX37410 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی