اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 35257

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/07/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/07/24

آدرس: اصفهان ، سه راه ملک شهر ، خیابان گلستان ، کوی آموزش و پرورش ، خیابان سوم ،

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت آریا نوین مهردیار سهامی خاص که در تاریخ 24/7/87 تحت شماره ( 35257 ) در این اداره بثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: اجرای عملیات برق امور پیمانکاری شامل احداث شبکه و روشنایی معابر تست و تعمیر کنتور و نصب کنتور، قطع و وصل کلیه خدمات برق صنعتی تابلو برق یک فاز و سه فاز، اجرای عملیات تاسیسات تجهیزات و اجرای عملیات کشاورزی در بر گیرنده امور پیمانکاری در زمینه درختکاری، جنگلداری (بقیه بشرح ماده دو اساسنامه). 2 ـ مرکز اصلی شرکت: اصفهان، سه راه ملک شهر، خیابان گلستان، کوی آموزش و پرورش، خیابان سوم، پلاک 53 . 3 ـ سرمایه شرکت: یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام عادی که 35 % آن بحساب جاری شماره 010222XXXX6004 بانک صادرات شعبه برزان واریز و مابقی تعهدی است. 4 ـ مدت شرکت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 5 ـ مدیران و صاحبان امضا: آقای مرتضی ساعدی به عنوان رییس هییت مدیره و آقای بهروز ساعدی به عنوان مدیرعامل و آقای ایرج ساعدی به عنوان نایب رییس هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. 6 ـ خانم افسانه عنایتی اشنی و خانم زهرا ارشد بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ 24/7/1387 تکمیل گردید. سرپرست اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی