اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 2556

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1391/03/08

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1391/03/08

کد پستی: 8876157387

آدرس: شهرستان بروجن بلداجی بلوار مدرس خ حافظ تلفن همراه 09131831085

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/03/08:

4,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه شرکتنامه و اساسنامه شرکت تعاونی تولید موزاییک فولاد کف بلداجی که منضم به نامه شماره 2762 مورخ 08/03/1391 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان بروجن به این اداره واصل گردیده و در تاریخ 28/03/1391 شماره ثبت 2556 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 28/03/1391 از لحاظ امضا ذیل دفتر ثبت شرکتنامه تکمیل گردید، لذا مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می گردد. 1 ـ موضوع شرکت: تولید موزاییک و... کلا طبق بند 3 اساسنامه با اخذ مجوز از دستگاه تخصصی 2 ـ مرکز اصلی شرکت: شهرستان بروجن ـ بلداجی بلوار مدرس خ حافظ ـ تلفن همراه 091318XXXX5 ـ کدپستی 887615XXXX 3 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 4000000 ریال است که منقسم به 40 سهم 100000 ریال که مبلغ 4000000 ریال آن نقدا" پرداخت شده است 5 ـ مدیران شرکت و صاحبان امضا: ناصر رحیمی بلداجی بسمت رییس هییت مدیره و جواد رحیمی بلداجی بسمت نایب رییس هییت مدیره و عباسعلی رحیمی بلداجی سمت منشی و سجاد رفیعی بلداجی سمت عضو علی البدل شرکت برای مدت سه سال انتخاب گردید (آقای عباسعلی رحیمی بلداجی بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید) و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب رییس هییت مدیره امضا نایب رییس هییت مدیره نافذ است و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل دارای اعتبار می باشد. 6 ـ بازرسان اصلی و علی البدل: مصطفی رحیمی بلداجی بسمت بازرس اصلی و زهرا چوگانی بلداجی بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک بروجن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی