اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 490067

شناسه ملی: 14005758200

تاریخ ثبت: 1395/01/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1395/01/24

کد پستی: 1439743961

آدرس: تهران ، کارگر شمالی ، کوچه شهید ابراهیم رفیق ، کوچه 13 پلاگ 11 طبقه اول ، واحد 1 ، کدپستی 1439743961 نشانی شعبه تهران ، خیابان میرداماد ، تقاطع مدرس ،

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/01/24:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/24:

تاسیس شرکت سهامی خاص پارس انرژی راه فکور در تاریخ 24/1/1395 به شماره ثبت 490067 به شناسه ملی 140057XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تهیه، نصب تجهیزات و ماشین آلات صنایع پتروشیمی و کارخانجات وصنعتی و تجیهزات و تاسیسات سرد خانه ها و تهیه انواع اسکلت فلزی و پایه های فلزی جهت نصب لوله های صنعتی، انواع لوله کشی صنعتی جهت بخار و مایعات گاز، تاسیسات و تجهیزات پالایشگاهی نفت و گاز و پترو شیمی، نصب انواع بست های فشار قوی از بیست هزار ولت به بالا، تهیه و نصب انواع کابل های فشار ضعیف، متوسط و قوی، بازرسی فنی قبل از حمل و در حال ساخت و نصب شامل تجهیزات مکانیکال اسکلت فلزی و لوله کشی صنعتی، انجام کلیه کار های سیویل در رابطه با فونداسیونهای تجهیزات نفت، گاز و نیروگاهی (انجام موضوعات فعالیت در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نا محدود مرکز اصلی شرکت: تهران، کارگر شمالی، کوچه شهید ابراهیم رفیق، کوچه 13 پلاگ 11 طبقه اول، واحد 1 ، کدپستی 143974XXXX نشانی شعبه: تهران، خیابان میرداماد، تقاطع مدرس، پلاک 275 ، کدپستی 191891XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 10000000 ریال منقسم به 100 سهم 100000 ریالی که تعداد 100 سهم بانام و 0 سهم آن بی نام می باشد که مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1 / 63230 مورخه 15/01/1395 نزد بانک ملت شعبه کارگر شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: خانم سمیرا علی زاده به شماره ملی 217004XXXX به سمت عضو هییت مدیره، آقای امیر سعید مالکی به شماره ملی 001612XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای حسین بهمن به شماره ملی 005428XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای مهدی مالکی به شماره ملی 496901XXXX به سمت رییس هییت مدیره برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رییس هییت مدیره به تنهایی و یا مدیرعامل با یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای کامران جباری به شماره ملی 461008XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای مسلم کیانی به شماره ملی 461013XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 950124XXXX87241 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی