اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1539

شناسه ملی: 14007311496

تاریخ ثبت: 1396/10/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 8771763712

آدرس: اصفهان شهرستان گلپایگان بخش مرکزی شهر گلپایگان عمران خیابان خاکی خیابان شهرک تولیدی شیر و گوشت لهرامش پلاک 0 جنب موتورآب نمازی طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1396/10/09

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/10/09:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/09:

تاسیس شرکت سهامی خاص ایمن مخزن طالاری درتاریخ 09/10/1396 به شماره ثبت 1539 به شناسه ملی 140073XXXX6 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارایه خدمات آزمایشگاهی و صدور مجوز ـ ارایه خدمات بازرسی جایگاه سوخت CNG و LPG ـ ارایه خدمات بازرسی ادواری خودروهای دو گانه سوز کارخانه ای و کارگاهی CNG و LPG ـ ارایه خدمات آموزشی مطابق با استاندارد ـ ارایه خدمات تست سیلندر های بدون درز، CNG ، اکسیژن، بیهوشی، آتش نشانی، صنعتی، غواصی، کامپوزیت LNG و گازهای سمی ـ ارایه خدمات تست سیلندرهای با درز (جوشکاری شده) با فولاد کربن، سیلندرهای خودرویی گاز مایع LPGو LNG سیلندر های استیلن ـ ارایه سیلندرهای خودرویی از نسل 3 ، 2 ، 1 و 4 : پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط: ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اصفهان ـ شهرستان گلپایگان ـ بخش مرکزی ـ شهر گلپایگان ـ عمران ـ خیابان خاکی ـ خیابان شهرک تولیدی شیر و گوشت لهرامش ـ پلاک 0 ـ جنب موتورآب نمازی ـ طبقه همکف ـ کدپستی 877176XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ 10000000 ریال منقسم به 100 سهم 100000 ریالی بانام عادی می باشد که مبلغ 3500000 ریال آن طی گواهی شماره 263/96/2049 مورخ 2/9/1396 بانک پارسیان شعبه گلپایگان پرداخت و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: محمد تقی طالاری به شماره ملی 121961XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ زینب طالاری به شماره ملی 121964XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ مهری طالاری به شماره ملی 121976XXXX به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا خانم مهری طالاری به سمت مدیرعامل و محمد تقی طالاری به عنوان رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. بازرسان: سید حبیب اله اسماعیلی به شماره ملی 115970XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی ـ مهدی طالاری به شماره ملی 121940XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. ش 961009XXXX96980 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی