اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/12/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/12/24

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت مزبور که در تاریخ 24/12/87 تحت شماره 1328 در دفتر ثبت شرکتهای واحد ثبتی سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار به ثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردید، جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی میگردد: 1 نام و نوع شرکت: شرکت تیراژه ماشین تیس منطقه آزاد چابهار ( سهامی خاص). 2 موضوع شرکت: صادرات و واردات و تولید انواع ماشین آلات راهسازی، معدن، صنعتی، کشاورزی، لیفتراک و انواع وسیله نقلیه سنگین شامل کامیون و اتوبوس و کامیونت و مینی بوس و قطعات یدکی مربوطه اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای داخل و خارج از کشور ایجاد نمایندگی فروش و عرضه قطعات یدکی و خدمات پس از فروش در داخل و خارج از کشور سایر فعالیتهای مجاز بازرگانی و تولیدی در چهارچوب قوانین منطقه آزاد چابهار. 3 مرکز اصلی شرکت: منطقه آزاد چابهار پیکره صنعتی قطعه 126 A. 4 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 5 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 (ده میلیون) ریال نقدی منقسم به 100 (یکصد) سهم با نام 000/100 (یکصد هزار) ریالی میباشد که 35 % آن نقداً برابر گواهی بانکی به شماره 648 مورخ 22/12/1387 نزد بانک ملت شعبه منطقه آزاد چابهار پرداخت و مابقی در تعهد صاحبان سهام میباشد. 6 مدیران شرکت و صاحبان امضا مجاز: شرکت تیراژه ماشین ( سهامی خاص) به نمایندگی آقای احمد سوهان گر به سمت رییس هییت مدیره، آقای دانوش اختراعی صناعی به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای حسین اختراعی صناعی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها و عقود اسلامی و اسناد بانکی و مکاتبات عادی و اداری با امضا منفرد هر یک از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 7 بازرس شرکت: آقایان مهدی والی و سعید نعمتی به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 8 حدود اختیارات مدیر عامل : مجری مصوبات هییت مدیره و در سایر موارد طبق اساسنامه شرکت عمل خواهد نمود. 9 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 10 اساسنامه شرکت در 64 ماده و 11 تبصره بتصویب رسید. 11 انحلال شرکت مطابق اساسنامه و قانون تجارت است. واحد ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی