اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/11/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/11/23

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 23/4/88 که در مورخه 25/4/88 واصل گردید. محل شرکت از دورود چال آزادگان کاج ششم به دورود کوی پلیس جنب بیمه ایران تغییر یافت و ماده چهار اساسنامه شرکت اصلاح شد. در مورخ 30/4/88 از لحاظ امضای ذیل ثبت تکمیل گردید. رییس ثبت اسناد و املاک دورود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت متاب الکتریک درود سهامی خاص که در تاریخ 23/11/87 تحت شماره 1604 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 23/11/87 از لحاظ امضای ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: تاسیس اتی ساختمانی، اجرای پروژه های تاسیس ات صنعتی از جمله تاسیس ات تولید انتقال پخش انرژی الکتریکی تامین قطعات، تولید و انتقال و پخش انرژی الکتریکی تامین قطعات و کالاهای تاسیس ات صنعتی از داخل و خارج کشور، نصب و راه اندازی انواع ژنراتورهای تولید انرژی الکتریکی طراحی و نصب انواع تابلوهای برق صنعتی اجرای پستهای برق، طراحی و نصب خطوط انتقال انرژی الکتریکی، اجرای گاز رسانی و آب رسانی کارخانجات صنعتی، طراحی و نصب سیستمهای جدی برق رسانی دستگاه های صنعتی مثل pic و غیره، اجرای سیستمهای حفاظتی دستگاه های کارخانجات صنعتی، اجرای پروژه های ساختمان برای تاسیس ات صنعتی و ساختمان کارخانجات صنعتی، اجرای پروژه های ساختمانی تجاری و غیره، تامین مصالح ساختمانی، صادرات مصالح ساختمانی. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: درود، چال آزادگان، کاج ششم 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ 000/350 ریال آن طی گواهی شماره 204/8574 مورخه 10/11/1387 بانک مسکن شعبه مرکزی دورود پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: طبق صورت جلسه هییت مدیره مورخ 12/10/1387 آقای محمد پانیران به سمت رییس هییت مدیره و خانم فرخی غیاثوند به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسن پانیران به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی از قبیل چک و سفته و غیره و سایر نامه های عادی و اداری با امضای منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه قانون تجارت 8 بازرس اصلی و علی البدل: طبق صورت جلسه مجمع عمومی موسسین مورخ 12/10/87 آقای محمد کوثری به سمت بازرس اصلی و خانم لیلا پاپی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد و املاک درود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی