اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10320272368

تاریخ ثبت: 1389/03/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/03/25

آدرس: 13 استان تهران شهر تهران تهران سعادت آباد بلوار پاک نژاد بهاران 2

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/03/25:

200,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/03/26:

شرکت فوق در تاریخ 25/3/1389 تحت شماره 377071 و شناسه ملی 103202XXXX8 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 25/3/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: بسته بندی و فرآوری انواع گوشت قرمز و طیور و آبزیان بصورت تازه منجمد خرید فروش صادرات واردات تهیه مواد اولیه توزیع مواد اولیه توزیع و پخش مواد خرید سهام شرکت شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و غیردولتی اخذ و اعطای شعبه و نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور اخذ وام و تسهیلات بانکی از بانکهای معتبر داخلی و خارجی کشور و هرگونه فعالیتی که به نحوی برای شرکت سودآور باشد. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران تهران سعادت آباد بلوار پاک نژاد بهاران 2 پلاک 5 واحد 4/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/200 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای جمشید جبراییلی به سمت رییس هییت مدیره. 25 خانم راحله بشیرزاده به سمت عضو هییت مدیره. 35 آقای مصطفی جبراییلی به سمت عضو هییت مدیره. 45 آقای مصطفی جبراییلی به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی