اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 7681

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1388/01/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/01/26

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/01/29:

خلاصه اساسنامه و شرکتنامه شرکت فوق که در تاریخ 26/1/88 تحت شماره 7681 در این اداره به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم بشرح ذیل در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی میشود: 1 موضوع شرکت: تهیه و انجام هرگونه طرحهای مطالعاتی و کارهای اجرایی، برنامه ریزی کشاورزی، طراحی و اجرا و نگهداری فضای سبز، تولید و خرید و فروش چمن گیاهان پوششی و گلهای فصلی و دایمی و درختان و درختچه ها و گیاهان آپارتمانی و دارویی و تولید قارچهای خوراکی و بسته بندی مواد غذایی و طراحی و اجرای مبلمان شهری و پارکی و یا کفپوش، آب نما و نورپردازی و ساخت آلاچیق، طراحی و ساخت و راه اندازی سیستمهای گلخانه ای و باغبانی و گلکاری و آبیاری تحت فشار، دفع آفات و بیماریهای گیاهی و خرید و واردات بذور کشاورزی و گل و ماشین آلات، ابزارآلات، سم و کودهای دامی و آلی شیمیایی و همچنین فروش و صادرات آنها با مجوز مربوطه. 2 مرکز اصلی شرکت: جزیره کیش برج صدف طبقه سوم واحد 301 صندوق پستی 91 3 میزان سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ٍٍ ریال 4 مدت اعتبار شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 5 مدیران شرکت: آقای سیدمهدی طباطبایی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره، آقای حسن فرمهینی فراهانی به سمت رییس و عضو هییت مدیره، آقای هادی ارجمند به سمت نایب رییس و عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب ایشان با امضای نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی