اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 378

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق‏العاده شرکت مورخ 16/4/86 ‏که طی نامه شماره 8639/الف مورخ 18/4/86 به این اداره رسیده ‏تغییرات و تصمیمات ذیل در شرکت اتخاذ گردیده که جهت اطلاع ‏عموم آگهی می‏شود.‏ ‏1ـ بنا به توافقات بعمل آمده اعضاء هیئت مدیره کماکان بقوت ‏خود برای مدت دو سال تعیین و انتخاب شدند.‏ ‏2ـ دارندگان حق امضاء بقوت خود با مدیرعامل و رئیس هیئت ‏مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار می‏باشد.‏ ‏3ـ بازرسان شرکت خانم لیلا عتباتی بسمت بازرس اصلی و خانم ‏خدیجه نیسی بسمت بازرس علی‏البدل برای مدت یک سال تعیین و ‏انتخاب شدند.‏ ‏4ـ آدرس شرکت از محل قدیم به محل جدید واقع در سوسنگرد ‏خیابان طالقانی شمالی جنب صندوق قرض‏الحسنه قدس سوسنگرد ‏تغییر و منتقل یافت.‏ رئیس اداره ثبت دشت آزادگان‏

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی