اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10220182350

تاریخ ثبت: 1390/08/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: 13 استان آذربایجان غربی شهر ارومیه خ باکری نرسیده به سه راه باکری مهاباد روبروی بانک ملت

تاریخ تاسیس: 1390/08/21

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/08/21:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 21/8/90 تحت شماره 13126 و شناسه ملی 102201XXXX0 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 30/8/90 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: 1 رشته ساختمان امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی و آجری و سنگی و بتنی و فلزی و سازه های ساختمانی محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها و نظایر آن 2 رشته راه و ترابری امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راههای اصلی و فرعی و بزرگراه ها و آزادراه ها، راههای ریلی و باند فرودگاه، سیستم های انتقالی هوایی پایه دار و تونل ها و پل ها، راههای زیرزمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه و نصب و نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی و نظایر آن 3 رشته آب امور پیمانکاری مربوط به بندها و سدها و ساختمان نیروگاه آبی و سازه های هیدرولیکی و تونل های آب و مخازن آب و شبکه های توزیع آب و تاسیس ات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب بزرگ، خطوط انتقال آب، ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب بزرگ، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب و کانالهای انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی و سازه های دریایی و ساحلی و احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات ساختمانی (سیویل) تصفیه خانه های آب و فاضلاب و نظایر آن 4 انجام امور نقشه برداری و اجرای خدمات ساختمانی اعم از خاکبرداری، خاکریزی، بتن ریزی، سوله سازی و سایر خدمات ساختمان و حفاری و لوله گذاری. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان آذربایجان غربی، شهر ارومیه خ باکری نرسیده به سه راه باکری مهاباد روبروی بانک ملت پ 124 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 000/000/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 590/1098 مورخ 19/8/90 نزد بانک ملت شعبه خیام جنوبی پرداخت گردیده است. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای مهران لطفی اوصالو به سمت رییس هییت مدیره. 25 خانم اختر قلیزاده به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای شهرام علیزاده قیلو به سمت عضو هییت مدیره. 45 آقای مهران لطفی اوصالو به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت بامضا آقای مهران لطفی اوصالو همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 آقای پیمان صالحزاده به عنوان بازرس اصلی. 28 آقای مهدی بدلی قلعه به عنوان بازرس علی البدل. مسیول ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی