اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 3615

شناسه ملی: 14002919140

تاریخ ثبت: 1391/07/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1391/07/30

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت ستاره طلایی مرداب بامسیولیت محدود در تاریخ 30/7/91 تحت شماره 3615 به شناسه ملی 140029XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه اساسنامه و شرکتنامه شرکت بدینوسیله آگهی می گردد. 1 ـ موضوع شرکت: تهیه و توزیع صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ترخیص کالا مشاوره امور گمرکی و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات از بانکهای داخلی و خارجی، تهیه و توزیع مصنوعات پلاستیکی و صنایع وابسته به آن و در صورت لزوم با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی و اداری. 2 ـ مرکز شرکت: بندر انزلی ـ چهارراه برق ـ مفتح جنوبی ـ پلاک 81 ـ جنب خدمات کامپیوتری سارنگ ـ کدپستی 76873 ـ 43136 . 3 ـ سرمایه شرکت: یک میلیون ریال نقدی. 4 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 5 ـ مدیران شرکت و اشخاصیکه حق امضا دارند: آقای داریوش پورقربان به سمت رییس هییت مدیره و آقای رامین بشمنی تنها به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت نامحدود انتخاب حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای انفرادی هر یک از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. ثبت اسناد و املاک انزلی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی