اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 3393

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 4/3/85 شرکت تبریز بهکار ( با مسیولیت محدود) ثبت شده به شماره 3393 خانم طاهره محمدابراهیمی به سمت مدیر عامل و فرج اله فرجیان محترم به سمت رییس هییت مدیره و علیرضا فرجیان محترم به سمت عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل یا با رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مسیول ثبت شرکتهای ثبت تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی