اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/03/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/03/18

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/03/21:

شرکت مزبور در تاریخ 18/3/85 به شماره 826 در این اداره به ثبت رسیده اینک خلاصه اظهارنامه و اساسنامه آن جهت اطلاع عموم بشرح زیر در روزنامه رسمی کشور و روزنامه کثیرالانتشار رسالت درج می گردد: 1 - موضوع شرکت: اجرای عملیات پیمانکاری در رشته های ساختمان, آب, راه و ترابری, تاسیس ات و تجهیزات, صنعت کشاورزی, مرمت آثار باستانی, ارتباطات, کاوشهای زمینی و برق . 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود . 3 - مرکز اصلی و نشانی شرکت: نهاوند_ کمربندی_ کوچه یاسمن_ پلاک آخر 4 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال تماماً نقدی منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که 35 % آن برابر گواهی مورخ 10/3/85 بانک صادرات شعبه نهاوند واریز و مابقی در تعهد سهامداران است . 5 - مدیران شرکت: آقایان علی عباس سیف به سمت مدیر عامل , مرتضی زمانیان به سمت رییس هییت مدیره و حسین ساسانی به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . 6 - صاحبان امضا : مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . 7 -بازرسان شرکت: خانمها شهره نصرتی و مینا گودرزی به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . ییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نهاوند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی